Főmenü
Fontos tudnivalók

Autóbuszos utazások esetén
Repülőgépes utazások esetén
Hajós utazások esetén
Egyéni utazások esetén
Belföldi utazás esetén


Fontos tudnivalók
Általános rész

Alábbi ismertetőnkben, mely az utazási szerződés elidegeníthetetlen részét képezi, néhány fontos információt szeretnénk közölni üdüléseinkkel, programjainkkal kapcsolatosan, melyet ajánlunk Utasaink figyelmébe, és kérjük, mindenképpen olvassák el. Az alábbi tájékoztató felületes elolvasásából, illetve el nem olvasásából származó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Az utazási feltételekről
A Partnereink – mint Utazásszervezők – által meghirdetett programokra, üdülésekre való foglalással Ön elfogadta a Partnereink által közzétett utazási feltételeket. Kérjük, figyelmesen olvassa el utazási feltételeket (Általános Utazási Szerződés/Általános Szerződési Feltételek, Útlemondási feltételek, Kalkulált vagy Fakultatív Útlemondási Biztosítási Szabályzat Felhasználói Nyilatkozat, ÁFA Nyilatkozat), melyek az érvényes jogszabályok és kormányrendeletek tartalmának, valamint a külföldi partnercégek üzleti feltételeinek megfelelően kerülnek elkészítésre. Az utazási szerződés hatálya az Utazásszervező által írásban közölt információkra és a visszaigazolt szolgáltatásokra terjed ki, így Partnereink csak a szerződésben foglaltak teljesítéséért vállalnak felelősséget. A Partnereink aktuális utazási feltételeiről elérhetőségeink valamelyikén, vagy személyesen irodánkban kérhet teljes körű tájékoztatást. Az utazási feltételekben közölt információk figyelmen kívül hagyása esetén irodánk nem vállal felelősséget!
Az Utazásszervező, ill. irodánk részéről átadott, megküldött minden információs anyag, hibajegyzék az utazási szerződés elidegeníthetetlen részét képezi. Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások, prospektusok, tájékoztatók, elektronikus ismertetők, amelyeket nem az Utazásszervező adott ki, az utazási szerződés teljesítése és az Utazásszervező kötelezettségei szempontjából érvénytelenek; továbbá ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon sem az Utazásszervezőn, sem annak közreműködőin. Azokért az Utazásszervező nem vállal felelősséget, teljesítésükre sem részben, sem egészben nem köteles.

Az utazási szerződés létrejötte
Az utazási szerződés szerződő felek egyező, közös akaratával jön létre. Az utazási szerződéshez Megrendelő, illetve a vele együtt utazók úti okmányban szereplő nevére, értesítési címére, pontos születési dátumára, (mobil)telefonszámára, úti okmány számára van szükség. Ezek hiányában utazási szerződés nem köthető. Pontatlan vagy hiányos adatok megadása esetén felelősséget vállalni nem tudunk! A Megrendelő adataiban történő változásról kérjük, értesítsék irodánkat, mert ennek elmaradása esetén – amennyiben szükség esetén el kell érnünk Megrendelőt és ez nem sikerül – irodánkat semmilyen felelősség nem terheli. Kiskorú személy megrendelésre, utazási szerződés aláírására nem jogosult.

Foglalás, jelentkezés, fizetési feltételek
A Partnereink által meghirdetett utazásokra (üdülésekre, programokra) való foglalás személyesen, irodánkban lehetséges – amennyiben az Utasaink által igényelt, aktuális kedvezmények érvényesítésének feltételei erről másképp nem rendelkeznek – 30 napon túli indulás esetében a (kötelező és fakultatív költségekkel növelt) részvételi díj 40%-ának díjelőlegként való, 30 napon belüli indulás esetében a teljes részvételi díj befizetésével. Előleggel történő foglalás esetén a hátralék kiegyenlítése az utazás megkezdése előtti 35. napig történik. Fentiektől esetenként Partnerünk Általános Szerződési Feltételeiben foglalt jelentkezési feltételek eltérhetnek.
A Partnereink által meghirdetett utazásokra (üdülésekre, programokra) jelentkezni elektronikusan (is) lehet, melyet honlapunkon a „Jelentkezés” gombra kattintva tud megtenni. Az ott megjelenő jelentkezési űrlap kitöltéséhez szükséges adatok megadása után munkatársaink rövid időn belül felveszik Önnel a kapcsolatot. Tájékoztatjuk, hogy az elektronikus úton történő jelentkezés nem minősül foglalásnak, így nem jogosítja fel az utazáson való részvételre, valamint az utazási szerződésben foglaltak teljesítésére sem kötelezi az Utazásszervezőt, az Utas részéről ajánlatkérésnek tekinthető. Minden esetben csak a munkatársaink által visszaigazolt szabad férőhely, illetve részvételi díj képzi ajánlattételünk alapját. Az online jelentkezés Utasainkra nézve semmilyen kötelezettséggel nem jár.
A Partnereink által meghirdetett utazások részvételi díja irodánkban készpénzzel, bankkártyával, a belföldi üdülések bizonyos része pedig Széchenyi Pihenőkártyával – szállás alszámláról – fizethető.

Opció
Partnereink jóvoltából az általuk meghirdetett utazásokra esetenként lehetőség van opciózásra, ami a kívánt utaslétszámra történő helyek félre tételét jelenti a rendelkezésre álló szabad férőhelyek függvényében. Ebben az esetben Partnereink garanciát vállalnak, hogy a határidő lejártáig azokat másnak nem értékesítik. Ez abban az esetben praktikus megoldás, amikor az ajánlat megismerésekor az Utas még nincs döntésképes állapotban, esetleg utastársával egyeztetni óhajt. Az opciózás szabályozása (érvényességi idő, opciózható szállások, utak megállapítása) Partnereink hatáskörébe tartozik. Az opciózás Utasainkra nézve semmilyen kötelezettséggel nem jár, de minden esetben kérjük, hogy jelezzék az általunk megadott határidőig, hogy igényt tartanak-e a kért helyekre, vagy sem.

Utazási okmányok, beutazási feltételek
Az Európai Unióhoz történő csatlakozás napjától a magyar állampolgárok is élvezhetik az érvényes személyazonossági igazolvánnyal való beutazást (régi típusú, barna fedőlapos személyi igazolvány nem alkalmas), ill. az országon belüli utazást az Európai Gazdasági Térség tagállamai területén. Azonban a külügyminisztérium minden külföldre utazó magyar állampolgár részére javasolja az érvényes útlevél birtokában történő határátlépést, külföldön való tartózkodást. A határátlépésre jogosító érvényes útlevél vagy személyi okmány megléte az Utas felelőssége, annak hiánya nem lehet kártérítési követelés alapja! A zökkenőmentes határátlépés érdekében továbbra is javasoljuk a kiutazástól számított 6 hónapig érvényes (min. 2 üres oldalt tartalmazó) útlevél használatát. A személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkező 14. életévüket be nem töltött magyar állampolgárok csak önálló, érvényes útlevéllel utazhatnak külföldre. Kiskorúnak, amennyiben külföldre valamely szüleje nélkül utazik – belépéskor rendelkeznie kell a másik szüleje (törvényes képviselője) által adott, közjegyző által hitelesített, angol vagy az útvonal által érintett ország nyelvének hiteles fordításával ellátott meghatalmazással, mellyel egyértelműen igazolható, hogy a másik szülő is engedélyezi a gyermek külföldre utazását! Magyar gépjárművezetői-engedély nem használható útlevélként külföldi utazáshoz. (Bővebb információhoz forduljon a lakhelye szerinti okmányirodához, az érintett ország budapesti képviseletéhez, vagy a Konzuli Szolgálathoz: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/, ahol hivatalos utazási tanácsokat talál országonkénti bontásban, naprakészen.) Egyes országokban ki kell váltani külön nemzetközi jogosítványt, ill. a zöldkártyát.
Az úti okmányokat csak rendőri, határőrizeti szervek ellenőrizhetik, Partnereink alkalmazottai azt nem kérhetik az utazáson résztvevőktől, de indulás előtt felhívják a figyelmet arra, hogy mindenki ellenőrizze még egyszer úti okmánya érvényességét. Azon Utasunk, akinek a határátlépését érvénytelen úti okmány miatt megtagadják a hatóságok, saját maga gondoskodik hazautazásáról, költségeit saját maga vállalja, részvételi díj visszatérítésre nem jogosult. Ezen okmányok, engedélyek hiányából vagy a hivatalos okmányoktól (pld. útlevél) eltérő adat megadásából adódó kárért irodánk nem vállal felelősséget.
Kérjük, hogy részletesen olvassák el az egyes úti céloknál a kiutazási feltételeket!

Vízum
Magyar állampolgárnak az Európai Unió valamennyi országába való beutazás vízummentes. Partnereink programajánlataiban szereplő, egyes országok esetében előre (irodánk általi kiértesítés szerint!), más programoknál az adott országba történő belépéskor kell a vízum költségét megfizetni. Csoportos körutazásokhoz a vízumot Utasaink részére (megbízásuk alapján) Partnerirodánk beszerzi, mivel általában csoportos vízum engedéllyel lépnek be az adott országba. A vízumkérelemhez szükséges mellékletekről Utasainkat irodánkban értesítjük. Kérjük, hogy az abban közölt határidőt pontosan tartsa be.
Egyéni utazások esetében vízum-ügyintézési szolgáltatást nem nyújtunk, kivételt képez ez alól az Amerikai Egyesült Államokba való belépéshez szükséges ún. ESTA-engedély, melynek a mindenkori költsége mellett (kb. 14-15 USD/fő) kiállítási díjat is felszámolunk (kb. 3.000 Ft/fő). Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy az ESTA-engedély csak az új típusú (biometrikus) útlevéllel együtt érvényes. A régi típusú útlevélhez továbbra is vízum szükséges az USA-ba való belépéshez. Természetesen azért nem tudunk felelősséget vállalni, hogy a vízumot/engedélyt kiadják-e a hatóságok.
Külföldi állampolgárnak a szükséges vízumról, beutazáshoz szükséges okmányokról önmagának kell gondoskodnia.

Részvételi díj, foglalási díjelőleg
Feltüntetett áraink 1 főre, (2 ágyas elhelyezés esetén) és forintban értendőek, (kivéve, ha ettől eltérően jelezzük) és az ÁFÁ-t tartalmazzák. A részvételi díj a program szerinti szolgáltatásokra, nem pedig az eltöltött napok számára vonatkozóan került megállapításra. Az indulási és érkezési napok egyes utaknál nem jelentenek teljes napot. A körutazások programleírásainál, valamint az üdülések bemutatásánál Partnereink feltüntetik az egyes utak részvételi díját és azt, hogy mit tartalmaz a részvételi díj. Ugyancsak feltüntetik a külön szolgáltatásokat és a fizetendő egyéb kötelező járulékos költségeket.
Az utazási információkban megadott alapár az esetek többségében tartalmazza az utazást, a program szerinti szállást, a megadott ellátást, az idegenvezetést (társas utaknál).
A részvételi díj általában nem tartalmazza a múzeumi belépőket, hajó-, felvonó- stb. jegyeket, fakultatív szolgáltatásokat és fakultatív programokat. Általában nem része a részvételi díjnak a repülőtéri illeték, kikötői illeték, az üzemanyagpótlék, a vízumdíj, a repülőtéri transzfer, kikötői transzfer, az útlemondási biztosítás, az utasbiztosítás, a foglalási díj, a borravaló, különböző felárak (egyágyas felár, szezon felárak, tengerre néző szoba felára, családi szoba felára, ünnepi felár stb.), ezek árait a programfüzetek, kalkulációk készítésekor ismert árinformációik alapján tájékoztatásul közlik Partnereink. A járulékos költségek megfizetése a gyermekekre, egyes esetekben a csecsemőkre is vonatkozik. (Egyes kedvezmények esetében bruttó csomagárat állapítanak meg Partnereink, amely minden járulékos költséget tartalmaz.)
Csomagtúrák esetében a különböző szolgáltatások árait, melyeket nem tartalmaz az ellátás, a szálloda határozza meg a helyi szabályok és normák alapján. Megértésüket kérjük, hogy irodánk erre nincs befolyással. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az árak meghatározása a szálloda kategóriájának figyelembe vételével történik. A telefonálás, internetezés és pénzváltás költségei magasabbak lehetnek az itthon megszokottnál. A szállodai üzleteket általában magánvállalkozók bérlik, így az utazásoknál erre vonatkozóan feltüntetett árak megállapítása e cégek hatásköre.
A legpontosabb tájékoztatást a részvételi díjban foglalt, ill. annak részét nem képező szolgáltatásokról minden esetben az adott utazás leírásánál találja, illetve kérésére munkatársaink teljes körűen informálják.

Árváltozás, árfolyam-garancia
Irodánknak fizetendő árainkat forintban, általában személyenként adtuk meg. Az egyéb költségeknél valutában közölt díjakat a helyszínen kell megfizetnie a helyi szolgáltatónak. Partnereink kiadványaiban meghirdetett részvételi díjak bizonyos árfolyamig érvényesek, ezek Utazásszervezőnként eltérőek. Partnereink számára fontos szempont, hogy az előzetesen hónapokkal az adott indulási időpontokra kalkulált HUF (magyar forint) részvételi díj összegek tarthatóak legyenek Utasaink számára. Tekintettel azonban a világpiaci és politikai változásokra, melyek nagy hatással vannak az egyes devizanemekre, az előzetesen banki elemzők által jóváhagyott kalkulációs árfolyamoktól eltérés mutatkozhat.
A devizaárfolyamok tartós megváltozása esetén a részvételi díjak változtatásának jogát, az utazási szerződésben foglaltak betartásával, Partnereink fenntartják. (A repülőjegyek és repülőtéri illetékek árváltozásaival kapcsolatban kérjük, olvassa el az erre vonatkozó, Fontos tudnivalók repülős utazások esetén c. tájékoztatásunkat is!)

Akciós árak
Amennyiben a prospektusban meghirdetett katalógusáron, vagy akciós áron történt a megrendelés, azt egy később kiadott kedvezményes részvételi díjra utólagosan módosítani nem lehetséges, csak leelőlegezett utak esetében sem. Partnereink fenntartják a jogot, hogy egy adott program indulása előtt, a még szabad férőhelyeket akciós áron értékesítsék.
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy Partnereink utazási szerződésében megjelölt szerződés-módosítási lehetőség az árak csökkentésére nem terjed ki. Időpont-módosítás esetén – amennyiben az új időponthoz tartozó részvételi díj alacsonyabb az eredeti árnál – az utazás kizárólag az eredeti szerződésben rögzített részvételi díjon történhet, mivel Partnereink is ezen ár figyelembevételével szerződnek a külföldi szolgáltatókkal (szálloda, légitársaság stb.), így a már korábban lefoglalt utazásra a későbbiekben nem érvényesíthető az akció; ennek érdekében nincs lehetőség szálloda – vagy időpont-módosításra.
Akciós utak foglalása esetén előfordulhat, hogy Partnereink csak a szálláshely kategóriáját jelölik meg, annak nevét érkezéskor tudják meg Utasaink, ennek tényét természetesen az adott programnál mindig jelezzük. Akciós árak esetén a szállodák szűkíthetik az étel-és italválasztékukat.

Csecsemők, gyermekek utazása üdülések esetében
Csecsemőnek (infant) számít minden, a visszautazás napján 2. életévét be nem töltött gyermek. A csecsemők számára a légi- vagy autóbusz-társaság nem biztosít külön ülőhelyet és ellátást. Fakultatív programokon a csecsemők részvétele ingyenes, ám külföldi partnereink a buszon nem tudnak külön ülőhelyet biztosítani nekik. A légitársaságok illetéket számolhatnak fel a csecsemők után is. Amennyiben a helyszínen derül ki, hogy a csecsemő a légitársaság, ill. a hotel szabályai szerint már nem számít infantnak, úgy a többletköltségek az Utast terhelik. A csecsemők elhelyezése a szállodai szobákban a szülőkkel egy ágyban történik, illetve korlátozott számban rácsos kiságy igényelhető (esetenként térítés ellenében). Kérjük, erre vonatkozó igényüket már a foglaláskor jelezzék.
Gyermeknek számít minden 2. életévét betöltött gyermek. A gyermekkedvezmény felső korhatárát a szállodák határozzák meg, erre irodánk nincs befolyással. A gyermekek életkorát a repülőtéri check-in során ellenőrzik, valamint a szállodákban is elkérhetik a gyermekek korát igazoló iratokat. Amennyiben a helyszínen derül ki, hogy a gyermek a nem megfelelően megadott életkor miatt nem jogosult valamilyen kedvezményre, úgy az ebből adódó esetleges többletköltségek az Utast terhelik. Gyermekeket legalább egy felnőttel lehet egy szobába elhelyezni, ilyen esetben általában a gyermek számára is teljes árat számít fel a szálloda. Az Utazásszervező publikációiban szereplő gyermekéletkorok a visszaérkezésig be nem töltött gyermekéletkorokat jelentik.

Mozgáskorlátozottak utazása, nászútra készülők
Felhívjuk kedves Utasaink figyelmét, hogy egyes szállodák rendelkeznek mozgáskorlátozottak számára kialakított speciális szobákkal. Kérjük, ha mozgáskorlátozottak számára keresnek nyaralást, azt már foglaláskor jelezzék, és előre informálódjanak az igényeiknek megfelelő szállodákról. A külföldi szabályozások ez esetben is eltérhetnek az itthon megszokottaktól.
Kérjük kedves Utasainkat, hogy amennyiben nászútjukat szeretnék lefoglalni, úgy azt már foglaláskor előre jelezzék. Egyes szállodák a nászutasok számára apró meglepetéssel kedveskednek, ám elkérhetik a házassági anyakönyvi kivonatot, ezért javasoljuk, hogy ezt az okmányt vigyék magukkal, ami a nászutas kedvezmény érvényesítéséhez is szükséges.

Minimális indulási utaslétszám (társasutazásoknál)
Partnereink programjaiknál feltüntetik, az egyes utazások indulásához szükséges résztvevők minimális létszámát. Amennyiben alacsonyabb létszám mellett azonos részvételi díjért mégis indítják az utazást, azt a létszámhoz igazodó kisebb autóbusszal is megtehetik. Partnereink ilyen okból kártérítési igényt nem tudnak elfogadni. Abban az esetben, amikor autóbuszos csoporthoz repülővel is lehet csatlakozni, az utazás elindításának feltétele az autóbuszos és repülős utasok együttes foglalásánál a minimális buszos létszám elérése.

Szálláshelyek, elhelyezés, szállodák értékelése társas utak esetén
A körutazások többségénél a programokban feltüntetett szálláshelyek, évek óta használt, jól bevezetett, a versenyképes ár biztosítása érdekében standard, minimum *** csillagos szállodai szobák, vagy hasonló kategóriájú hangulatos panziók, vendégfogadók, 2 ágyas tus/wc-s szobákkal. Sok esetben azonban Partnereink magasabb kategóriájú szálláshelyeket biztosítanak Utasaink részére, mely kellemes meglepetés a csoport számára. A más minőségű szálláshelyeket az adott programnál jelezzük.
Felhívjuk azonban Utasaink figyelmét arra, hogy nemzetközi követelményrendszer hiányában az adott ország szálláshely besorolása eltérhet a magyar előírásoktól, normáktól, szokásoktól, és a szálláshelyek minősítésére a helyi jogszabályok vonatkoznak, hiszen ezt a helyi idegenforgalmi szervek végzik! Mindig az adott országban érvényes besorolási kategória szerint adjuk meg a minősítést. A szállodák minősége között – még azonos kategóriába sorolás esetén is – jelentős eltérések lehetnek. Kérjük, ezért vegyék figyelembe, hogy a szolgáltatások színvonalára, a higiéniára, biztonságra, vagy az élelmiszerek tárolására vonatkozó előírások eltérhetnek a hazánkban megszokottól. Irodánk igyekszik a besorolásokból adódó esetleges különbségeket feltüntetni a szállodák leírásában. A fentiekre vonatkozó reklamációt azonban nem áll módunkban elfogadni.
A szálláshelyek megválasztása a lehető legkörültekintőbben történik, a körutazás programjához alkalmazkodik, így nem csak városközpontokban, hanem a városok környékén is elhelyezkedhetnek. Utóbbi esetében a centrum tömegközlekedéssel többnyire elérhető. Ezt garantálni azonban nem áll módunkban. A szálláshelyeken a szobák elosztása a szállásadó hatásköre, az idegenvezető a szobaelosztások után ezen általában nem tud változtatni. Külön kívánságokat természetesen továbbítunk, de azok teljesítését nem tudjuk garantálni, kivéve azokat az eseteket, ahol ezek felár megfizetéséhez kötöttek. Ha a szoba minőségével kapcsolatban bármilyen kérdése, jogos kifogása van, azt azonnal jelezze a helyszínen (!) az idegenvezetőnek.
A szállodákra jellemző, hogy közös helyiségeik tágasak, kényelmesek, a szobák azonban nem a nappali tartózkodást szolgálják. Ablakaik nem feltétlenül a panorámás tájra (tengerre, tóra stb.) néznek. A négyemeletes vagy annál alacsonyabb szállodákban általában nincs lift.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében szintén rendelhető, de sok esetben csak korlátozott számban. Ezen szobák általában kisebb alapterületűek, felszereltségük egyszerűbb, és gyakran kedvezőtlenebb fekvésűek. Az egyágyas felár megfizetése nem a jobb minőség, nem az üres ágy megtérítése érdekében történik, hanem az egyszemélyes elszállásolást biztosítja az adott szobában! A társasutazások során szervezett tengeri hajóutakon az elszállásolás négyfős, tus/wc-s, légkondicionált belső hajókabinokban történik. Kétágyas elhelyezést, külső kabint felár ellenében is csak a hajótársaság visszaigazolása alapján tudunk biztosítani. Egyágyas hajókabin foglalására nincs lehetőség. A hajókabinokba csak kisebb utazótáskát lehet felvinni, hajós nap előtti szálláshelyéről való elinduláskor kérjük, ennek figyelembe vételével csomagoljon. (Egyedül utazóknak szóló társítási lehetőségeinkről e tájékoztatóban lejjebb olvashat.)
Pótágyas elhelyezést felnőtt, vagy gyermek részére két teljes árat fizető utassal egy szobában tudunk biztosítani. Esetenként két gyermek pótágyon történő elhelyezésére is lehetőség van. Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a pótágyak nem nyújtják egy normál ágy kényelmét, általában kisebb méretűek, vagy kihúzhatók/kinyithatók, olykor emeletes ágyak (pl. négyágyas szoba). Leginkább gyermekek elhelyezésére javasoljuk. Erről tájékoztatást minden esetben munkatársaink ajánlatkérés formájában nyújtanak. Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy számos szállodában az egyágyas és a háromágyas elhelyezés nem feltétlenül egyenértékű a kétágyas elhelyezéssel (a szoba alapterületének nagysága nem minden esetben igazodik a több férőhely elhelyezéséhez, így a szobák kapacitásának kihasználása kényelmetlen lehet). Még abban az esetben sem, ha az egyágyas szoba felára magasabb, vagy amennyiben a harmadik ágyra semmilyen kedvezményt nem adnak.
Bizonyos szállodák esetében, csomagtúrák foglalásakor lehetőség van gyermek főágyon történő elhelyezésére, mely egy teljes árat fizető utassal együtt egy szobában történik. Erről tájékoztatást minden esetben munkatársaink ajánlatkérés formájában nyújtanak.
A megrendelt és visszaigazolt szállást Partnereink bizonyos esetekben jogosultak azonos vagy magasabb kategóriájú szállásra cserélni.
A szálláshelyek környékén üzemelő bárok, szórakozóhelyek hangerő-korlátozása nem minden esetben lép életbe 22 óra után, így ezekkel szemben Partnereink, azok helyi képviselője, valamint idegenvezetője sem tud érdemben eljárni, így ezért felelősséget nem tudunk vállalni.
A szállodai szobákban tárolt értéktárgyakért sem az Utazásszervező, sem partnerei nem vállalnak felelősséget. Az értékek őrzése, a széfbérlés, a letétbe helyezés a szállodák többségénél megoldott, a falusi turizmus esetében nem. Készpénz, ékszer, hitelkártya, útlevél nem minősül értéktárgynak. Ezekre sem a felelősségünk, sem a biztosítás nem terjed ki.
Társasutazások során használt szállodai szobák felszereltségéhez hűtőszekrény többnyire nem tartozik, amennyiben mégis, úgy minibárként szolgál, ételek tárolására nem alkalmas. A szobákban található minibár – amennyiben erről a részvételi díjról szóló tájékoztatás másképp nem rendelkezik – külön fizetendő, és általában külön kérésre töltik fel, esetenként, amennyiben nem történik italcsomag megrendelés, zárva is tarthatják, főként körutazások alkalmával igénybevett szállodákban.
Tájékoztatásul közöljük, hogy az egyes szállodák megtilthatják a szállodán kívül vásárolt ételek és italok bevitelét, ezért erről minden esetben előre érdeklődjenek a recepción.
Körutazásokra Utasaink a háziállatukat nem vihetik magukkal!

Szálláshelyek, elhelyezés, szállodák értékelése üdülések, csomagtúrák esetén
Kérjük Utasainkat, hogy elolvasni szíveskedjenek a fentiekben közölt, a szálláshelyek besorolásáról szóló tájékoztatót is!
Partnereink minden szálláshellyel csak gondos, alapos kiválasztás, valamint felmérés után létesítenek üzleti kapcsolatot korrekt szakmai meggyőződésük alapján; azokat folyamatosan ellenőrzik, ám legnagyobb igyekezetük ellenére előfordulhat, hogy az egyes szállodák minőségi vagy egyéb fontos jellemzőjében valamilyen változás áll be. Ezekről a változásokról sajnos nem minden esetben kapunk értesítést, így a fentiekből eredő esetleges kellemetlenségekért felelősséget vállalni nem tudunk. A szállodák kizárólag a saját területükön és annak is csak az utazóközönség által használt részén kötelesek a kategóriájuknak megfelelő szolgáltatásokat, illetve környezetet biztosítani. Az alábbiakban néhány, a szálláshelyekkel kapcsolatos tudnivalóra szeretnénk felhívni Utasaink figyelmét.
A szállodai szobák többségében tilos a dohányzás! Dohányozni a szálloda területén, az erre a célra kijelölt helyeken lehetséges.
A szobák hangszigetelése a legtöbb esetben nem elegendő. Az élet – különösen nyáron – az utcán zajlik, gyakran a késő esti órákban is. Ha a szállás ezeken a forgalmas helyeken található, vagy a hotel esti zenés műsorokat tart, vagy diszkót üzemeltet, a zaj beszűrődhet a szobákba. Az autó-és motorbicikli-forgalomra semmilyen komolyabb korlátozás nem vonatkozik. Ezekből az okokból kifolyólag előfordulhat, hogy időnként Utasaink pihenése csak részlegesen biztosított. Erre megoldás lehet a délutáni szieszta, ami főleg a mediterrán térségékben bevett szokás (az üzletek zárva tartanak).
Több üdülőterület még építés alatt áll, fejlesztik az infrastruktúrát, vagy új szállodák épülnek. A megrendelt szálláshely környezetében (vagy a hotel egyes részeiben, berendezési tárgyaira vonatkozóan) építkezés, felújítás, karbantartás folyhat, melyre Partnereinknek nincs befolyása, előzetes tájékoztatást erről általában nem kapnak, így ezekkel kapcsolatban szíves megértésüket kérjük. A szállodák a helyi szabályoknak megfelelően végzik a munkálatokat, melyek eltérhetnek a Magyarországon megszokottaktól.
A szállodai szobákat a nemzetközi egyezmények értelmében, legkorábban 15 órakor lehet elfoglalni az érkezés napján, és a távozáskor legkésőbb 10 óráig kell elhagyni. (Esetenként, ez szállodánként eltérhet.) Amennyiben a szálloda telítettsége engedi, a személyzet igyekszik korábban az utasok rendelkezésére bocsátani a szobákat, illetve a távozás napján – ugyancsak a foglaltság függvényében – térítés ellenében tovább is igénybe lehet venni. Ez a költség az utasokat terheli. Az all inclusive ellátás az érkezés napján a hivatalos bejelentkezéssel kezdődik és elutazáskor a kijelentkezéssel véget ér (azaz érkezéskor legkorábban 15 órától a távozás napján 10 óráig). Ezen időn kívül a szállodai szolgáltatások (ételek és italok is) csak térítés ellenében vehetőek igénybe. A repülőgép/autóbusz menetrendjéből fakadó esetleges késői érkezés vagy korai indulás miatt igénybe nem vett szállodai szolgáltatások díját (tartózkodás, étkezés) a szállodák sem az Utasoknak sem az utazási irodáknak nem térítik vissza. A szállodák a megrendelt szolgáltatásokat a repülőgép/autóbusz érkezésétől és indulásától függetlenül biztosítják. A szállás és az ahhoz kapcsolódó ellátás mereven összetartozó szolgáltatások, melyeket a szállodák együtt biztosítanak. Az utazás során előfordulhat, hogy a repülőgép/autóbusz menetrendje miatt bizonyos részszolgáltatások elmaradhatnak. A legtöbb hotel rendelkezik csomagmegőrző szobával (esetenként térítés ellenében), az ott hagyott értékekért azonban sem a szálloda, sem irodánk nem vállal felelősséget.
Tekintettel arra, hogy a vendégek szállodai rendszerbe való rögzítése szobánkét kb. 20 percet vesz igénybe, a szállodákban bevett szokás, hogy az utasoktól bejelentkezéskor elkérik az úti okmányt, kiadják a szobakulcsot, majd miután mindenki bejelentkezett, rögzítik az utasok adatait a szálloda szobafoglalási rendszerébe. Ezt követően az úti okmány a recepción visszakérhető. Amennyiben valaki nem akarja úti okmányát a recepción leadni, úgy azután kapja meg szobakulcsát, miután a többi, úti okmányát leadó Utas bejelentkezését elintézték. Ezután kezdik meg az úti okmányt le nem adó Vendég regisztrálását. Ilyen esetben a bejelentkezést már önállóan kell intézni, mivel az idegenvezető a bejelentkezett Utasokkal megy a szobákat elfoglalni. Az úti okmány le nem adásából eredő várakozásért, esetleg emiatt a vacsora kezdetéről való késésért az úti okmányt le nem adó Utasok felé semmilyen felelősség sem a szállodát, sem irodánkat nem terheli.
A városi környezetben található szállodák (jellemzően Máltán) építésükből eredően rendelkezhetnek belső kis udvarra néző és/vagy erkély nélküli szobákkal. Ezek elkerülését csak felár befizetése mellett tudjuk garantálni. Szállásaink egy részénél jelezzük a tengerre néző szoba foglalásának lehetőségét, ez jelenthet tengeri kilátást az erkélyen tartózkodva (akár oldalirányból is), illetve erkéllyel nem rendelkező szoba esetén tengeri kilátást a szobából. A tengerre néző kilátás nem jelent minden esetben panoráma-kilátást, a szálloda fekvéséből, illetve a szobák emeleti elhelyezkedéséből adódóan megeshet, hogy a tengeri kilátást más épület, fa vagy egyéb tárgy zavarja, vagy részben gátolja. Az erkélyes szobákhoz földszinti elhelyezés esetén előfordulhat, hogy nyitott terasz tartozik.
Háromágyas szobának a pótággyal kiegészített kétágyas szobát minősítik. Kivételes esetekben, a szobákban két pótágy is elhelyezhető, ez azonban szűkíti a lakóteret. Kétágyas szoba megrendelése esetén, Partnereink nem tudják garantálni, hogy a szálloda által biztosított szobában az elhelyezés két különálló ágyon, vagy egy franciaágyon történik. Kérjük, olvassa el jelen tájékoztatónk előző pontjában ismertetett, a pótágyas elhelyezésre, valamint az egyágyas szobákra vonatkozó információkat.
A legtöbb hotelben a légkondicionáló berendezés központilag irányított és csak részlegesen, bizonyos időpontokban és napszakokban üzemel. (Kivételt képez ez alól a szállodák leírásánál feltüntetett egyénileg szabályozható klímaberendezés.) Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a legtöbb esetben a légkondicionáló csak zárt ajtók és ablakok esetén működik, a szobakulcs vagy –kártya használatával. Tájékoztatásul közöljük, hogy egyes hotelekben a légkondicionáló térítés ellenében vehető igénybe a szobákban (pl. Görögországban). A több légteres szobák esetében gyakran nem minden légtérhez tartozik külön klímaberendezés. Megértésüket kérjük, a légkondicionálók működtetése zajjal járhat, erre irodánk nincs befolyással. Áramszünet esetén a szállodai generátor teljesítménye gyakran nem terjed ki a klímaberendezések üzemeltetésére. Az ebből adódó kellemetlenségekért irodánk nem vállal felelősséget.
A szállodák által szervezett különböző animációs- és sportprogramokon való részvétel nem kötelező és saját felelősségre történik. Ugyanez vonatkozik a különböző eszközök kölcsönzésére és használatára is. Ezért a balesetek elkerülése érdekében minden esetben részletesen ismerkedjenek meg az eszközökkel használat előtt, valamint a programok tartalmával. Az utasok által okozott károkért irodánk nem vállal felelősséget, a szállodák ilyen esetekben mindig a helyi előírásoknak megfelelően járnak el. Kérjük, vegyék figyelme, hogy a szálloda által szervezett programok némelyike csak bizonyos létszám megléte esetén indul. Ezek a programok, ide értve a gyermek-animációt is, több nyelven folynak (általában az adott ország saját nyelvén, angolul és oroszul, ritkábban németül, esetleg lengyelül). Néhány Partnerünk a megjelölt szállodákban magyar nyelvű animációs programot biztosít. Erről tájékoztatást az adott hotel bemutatásánál nyújtunk. Az animációs csapat általában hetente egyszer szabadnapot tart, ilyenkor nem szerveznek animációs programokat, vagy csak korlátozott lehetőségek kínálkoznak.
A szállodai szobák berendezései, felszereltsége, valamint a bútorok és kiegészítők állaga, minősége és állapota változó lehet. Szeretnének utalni arra, hogy ezen eszközök a használat során veszíthetnek értékükből. Az eszközök és berendezési tárgyak cseréjére, új eszközök beszerzésére, a szállodák előírásában meghatározott időintervallumonként kerül sor. A berendezések és sporteszközök állapotáért, minőségéért irodánk nem vállal felelősséget. Alacsonyabb kategóriájú szálláshelyeken előfordulhat, hogy a televízió távirányítója letét ellenében igényelhető. A legtöbb szálloda kérés esetén ugyan térítésmentesen biztosít bébi rácsos ágyat, azonban kérjük Utasainkat, hogy ez esetben az ágyneműről maguk gondoskodjanak.
A szállodákban takarítás általában naponta van (ünnep- vagy munkaszüneti napokon elmaradhat), de környezetvédelmi okokból sok helyen a törülközőket csak abban az esetben cserélik, amennyiben azokat az Utasok a fürdőszobában a földre helyezik.
Amennyiben a szálloda leírásában újonnan nyíló szállodára utalunk, kérjük, vegyék tekintetbe, hogy a szálloda megnyitása a tervezetthez képest csúszhat, amelyről az Utazásszervező nem minden esetben kap előre tájékoztatást. Ez esetben a szolgáltató a foglalttal azonos kategóriájú és ellátású másik szálláshelyet ajánlhat fel. Az újonnan nyíló szálloda üzemelésének első heteiben (beüzemelési időszak) előfordulhat, hogy a szolgáltatások korlátozottan vehetők igénybe. A meghirdetett ár ezen esetleges hiányosságokra is figyelemmel került megállapításra.
A legtöbb szállodában nem engedélyezik a háziállatok jelenlétét, ezért kérjük, már a foglaláskor jelezzék, amennyiben háziállatot szeretnének magukkal vinni. Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy még azok a szállodák is korlátozhatják a házi kedvencek belépését a szálloda bizonyos területeire, amelyek egyébként beengedik azokat. Egyes szállodák a háziállatokat csak térítés ellenében fogadják.
Az alábbiakban az apartmanokra vonatkozó információkat közöljük. Az apartmanok kategóriába sorolási rendjére a szállodákéhoz hasonló szabályok vonatkoznak, esetenként a minősítés elmaradhat. A meghirdetett apartmanok típusai beosztásukat, elhelyezésüket, felszereltségüket tekintve jelentősen különböznek egymástól. Helyiségei kisméretűek, egyszerűen berendezettek, kőpadlósak is lehetnek. A stúdió: nappali+háló+konyhasarok egy légtérben, általában legfeljebb 3 fő elhelyezésére alkalmasak. Az apartman: legalább két légteres, külön konyhával. Az apartmanokra megadott részvételi díjak legtöbb esetben tartalmazzák a heti egyszeri takarítást, ágyneműváltást, valamint a víz-, gáz-, villanyszolgáltatást és az üdülőhelyi díjakat. Ettől való eltérést az adott apartman leírásánál jelöljük. A déli országokban a meleg víz ellátása többnyire napenergiával történik, ezért előfordulhat, hogy a meleg vízre várni kell. Mindegyik apartmanhoz fürdőszoba tartozik, többnyire zuhanyzóval. A zuhanyzók falból kiálló zuhanyrózsával, zuhanyfüggöny nélkül, zuhanytálca helyett padlólefolyóval, általában egyszerű berendezéssel vannak felszerelve. A konyha felszereltsége: hűtő, villanyfőzőlap (rezsó)/villany- vagy gáztűzhely, mosogató, alapvető konyhai edények, poharak, evőeszközök, tányérok a létszámnak megfelelően. Javasoljuk, hogy az apartmanokba törülközőt, konyharuhát, toalettpapírt, tisztítószereket, mosogatószert, mosogatószivacsot (esetenként ágyneműhuzatot) vigyenek magukkal. Az apartmanok takarításáról az Utasok tartózkodásuk alatt maguk gondoskodnak. Utasaink az apartmanokat takarítva kapják meg, és így is kell őket átadni távozáskor. Érkezéskor ajánlatos figyelmesen átnézni a stúdiót/apartmant, és az esetleges hibákat, hiányosságokat azonnal jelezni az idegenvezetőnek vagy a szállásadónak, akik rövid időn belül igyekeznek ezeket orvosolni. Az ottartózkodás ideje alatt az apartmanokban/stúdiókban okozott – nem rendeltetésszerű használatból eredő – károkért az Utas teljes anyagi felelősséggel tartozik. Ahol kauciót kérnek, hazautazáskor az apartman hiánytalan átadásakor azt visszaszolgáltatják.
Ha a lefoglalt szálláshelyet a bérleti időszak lejárta előtt hagyja el az Utas, a fel nem használt napok részvételi díjának visszatérítésére nincs lehetőség. Amennyiben az Utasok a bejelentett létszámnál többen érkeznek, úgy a szállásadónak jogában áll a részvételi jegyen nem szereplő személyt kiutasítani vagy érte felárat felszámolni.

Ellátás, étkezés
Szállodák esetében mindig külön feltüntetjük, hogy milyen ellátást tudunk ajánlani, illetve, hogy a részvételi díj mit foglal magában. Körutazások esetében ez általában reggelis, esetenként fél- vagy teljes panziós étkezést jelent a szálloda éttermében, vagy programtól függően egy városi étteremben. Felhívjuk Utasaink szíves figyelmét, hogy az italfogyasztás a főétkezéseknél – amennyiben ettől eltérően a részvételi díjról szóló tájékoztatás másképp nem rendelkezik – külön, a helyszínen fizetendő. Javasoljuk, hogy igény esetén a vacsora felárát még foglaláskor fizessék be, mert a helyszínen ez már csak a szabad kapacitás függvényében, várhatóan magasabb áron lehetséges. A szállodákban általában a nemzetközi konyha ételeit készítik, helyi elemekkel gazdagítva.
kontinentális (európai) reggeli: általában kávé, tea, vaj, dzsem, méz, péksütemény
bővített kontinentális reggeli: az előbbieket gyümölcslevekkel, felvágottal, sajttal, tojással egészítik ki
büfé reggeli: bőséges reggeli, önkiszolgálással
svédasztalos reggeli: gyümölccsel, zöldséggel, meleg ételekkel bővített reggeli büfé rendszerben
félpanzió: reggeli + 1 főétkezés ital nélkül (általában vacsora, ami lehet svédasztalos vagy menüvacsora /2-3 fogással/, illetve menüválasztásos /a főfogás 2-3 féle étel közül választható/)
teljes panzió: reggeli + ebéd + vacsora (ital nélkül)
all inclusive: korlátlan étel-, italfogyasztás (főétkezések svédasztalról) és a nem motorizált sporteszközök használatát jelenti, mely szállodánként és országonként eltérő

Az all inclusive ellátás tartalmazza a svédasztalos reggelit, ebédet és vacsorát. A főétkezések között általában a szálloda egyik bárja (némely szállodában több bár) könnyebb ételeket vagy snacket, gyümölcsöt, süteményt kínál. Az ár szintén tartalmazza a térítésmentes italfogyasztást az étteremben a főétkezések alatt, a bárokban pedig azok nyitva tartási idejében. Ez a legtöbb esetben a helyi üdítőkre és helyi alkoholos italokra vonatkozik, kivéve, ha a szálloda leírásában más információ szerepel. Az egyes szállodák ezeken a szolgáltatásokon kívül egyéb kiegészítő szolgáltatásokat is kínálnak az all inclusive ellátás keretében (pl. gyermek és felnőtt animáció, a szálloda leírása szerint). Külön fizetendőek: minibár, szobaszerviz, a’ la carte éttermi fogyasztások, az import es prémium márkás italok, a frissen facsart gyümölcslevek, wellness szolgáltatások, motorizált sporteszközök.
A szolgáltatásra való jogosultságot gyakran az érkezéskor kapott műanyag karszalaggal igazolhatjuk. Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a szállodák ellátottságától függően változhat az egyes ellátástípusok tartalma, ezért a tájékoztatóban található all inclusive, ultra all inclusive illetve az all inclusive különböző fantázia-elnevezései alatt feltüntetett leírások tájékoztató jellegűek. Kérjük, mindig tájékozódjanak érkezéskor a recepción arról, hogy a szállodában mely szolgáltatások tartoznak bele pontosan az all inclusive ellátásba, és melyek azok, amelyek külön fizetendők. Az all inclusive csomag részét nem képező szolgáltatás ellenértékének megfizetése az Utast terheli. A bárok és éttermek nyitva tartását a hotel határozza meg, irodánk erre nincs befolyással. A szállodai szobákban vagy a recepció közelében a legtöbb szálloda kifüggeszti az all inclusive csomag részletezését.
Üdülések esetében, az iszlám térségben a legtöbb szálloda all inclusive ellátással foglalható. Az all inclusive szolgáltatások időtartamának megadásakor a szállodák beszámítják a főétkezések, így a reggeli, az ebéd és a vacsora idejét is. Az all inclusive ellátás kezdete tehát a reggelivel kezdődik (étterem), a bárok általában 10 órakor nyitnak, az all inclusive ellátás vége pedig a legtovább nyitva tartó bár zárási idejét jelenti. Az ellátás keretén belül még a magasabb kategóriájú szállodákban is előfordulhat, hogy az éttermek és bárok területén a főétkezésekkor is műanyag pohárban történik a kiszolgálás. Felhívjuk Utasaink szíves figyelmét, hogy egyes szállodák tengerparti bárjaiban a fogyasztás csak térítés ellenében lehetséges, valamint azt is, hogy egyes tengerparti bárokban szeszes italt nem szolgálnak fel. A büféétkezések jellemzője, hogy az ételért (különösen a frissen sültekért), a tányérokért és az evőeszközökért alkalmanként sorban kell állni. Gyakran előfordul, hogy az egyes ételeket a séfek adagolják ki. Megértésüket kérjük, hogy a gördülékeny kiszolgálás érdekében egy tányérra csak egy adag étel kerülhet, de all inclusive ellátás keretén belül több alkalommal is lehet fordulni. Érkezéskor a szállodákban az ellátás többnyire vacsorával kezdődik, valamint hazautazás előtt reggelivel ér véget. Amennyiben a hazautazás a kora reggeli órákban történik, úgy a szálloda reggeli csomagot biztosít az Utasoknak, ám ezt az igényt előző este jelezni kell a szobaszám bemondásával a recepción.
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a legtöbb szálloda esetében tilos a nem a szálloda területén vásárolt élelmiszert/italt a szobákba vinni, azokat ott tárolni. Egyes esetekben, pl. utószezonban, kevés vendég esetén a szállodák a jelzett ellátástól eltérhetnek. Amennyiben a részvételi díjban kalkulált ellátást valamilyen okból (pl. fakultatív kirándulás, betegség) nem veszik igénybe, annak összegét nem áll módunkban visszatéríteni. A szállodák üzemeltetői ragaszkodnak az étkezéseknek a hotel éttermében történő lebonyolításához, így tiltják az élelmiszerek/italok étteremből való elvitelét, akár csak a szobába is.

A szálláshelyekkel, illetve az ellátással kapcsolatos rövidítések jelentése
Étkezések: ÖE= önellátás, EN= ellátás nélkül, R= reggelis ellátás, FP = félpanziós ellátás, TP= teljes panziós ellátás, AI= all inclusive ellátás (leírása az adott szállodánál), UAI= ultra all inclusive ellátás (leírása az adott szállodánál), LAI= light all inclusive (leírása az adott szállodánál), HCAI= high class all inclusive (emelt szintű all inclusive ellátás /leírása az adott szállodánál/)
Szállás: Z/WC= fürdőszoba zuhanyzóval és WC-vel, TN= tengerre, vagy tóra néző szoba, OTN= oldalról tengerre, vagy tóra néző szoba, TF: tenger felöli szoba, PF: park felöli szoba, PN: parkra néző szoba, UF: utca felöli szoba, UN: utcára néző szoba, EÁ= egyágyas szoba, EÁF= egyágyas felár, IFA: idegenforgalmi adó
Kedvezmények: UFM= ultra first minute (korai előfoglalási kedvezmény), FM= first minute (előfoglalási kedvezmény), LM= last minute (utolsó helyekre, az indulást megelőző utolsó hónapban érvényes kedvezmény), ULM / SLM= ultra last minute / super last minute (a legutolsó helyekre, az indulás előtti napokban érvényes kedvezmény)

Ajánlat egyedül utazóknak: társítás (kizárólag társasutazások esetén)
Körutazások alkalmával lehetőség van az egyedül utazóknak jelentkezéskor társítást kérni. Ennek feltételei Partnereink utazási szerződésében meghatározottak szerint Utazásszervezőnként eltérőek. Általános érvényű azonban, hogy az egyágyas felárat csak annak kell megfizetnie, aki kifejezetten ragaszkodik az egyágyas elhelyezéshez. Egyébként minden egyedülállóhoz Partnereink igyekeznek keresni egy másik, azonos nemű és hasonló korú egyedül utazót. Amennyiben Partnerünk nem tudja a társítást biztosítani, akkor az Utas egyágyas szobába kerül ugyan, de nem kell megfizetnie annak felárát. E kedvező lehetőség feltételeinek megállapítása Partnereink hatásköre, de jellemzően összeghatárhoz, vagy az indulást megelőző bizonyos időszakhoz kötött (pl. 25.000 Ft-ig, vagy az indulást megelőző 45. napig érvényes). Amennyiben a társítást kérő megrendelés után mégsem vállalja azt, az lemondásnak minősül, és az utazási szerződés szerinti bánatpénz megfizetésével jár. Ha a társítást kérő Utas az utazás alatt kéri a társítás megszüntetését, ezt csak abban az esetben tudjuk teljesíteni, ha van lehetőség egyágyas szoba biztosítására, és az Utas annak biztosításával kapcsolatban felmerült összes költséget az idegenvezetőnek előre a helyszínen kifizeti.
Társításnál a szobatárs személyével kapcsolatos reklamációt nem tudunk elfogadni. Amennyiben társításnál együttutazó személyt kíván megnevezni, úgy kérjük, ezt mindketten írásban jelezzék már a megrendelésnél. Az út indulását megelőző közeli időszakban a programon való utolsó helyekre a társítás lehetősége nem automatikus, Partnerünkkel való egyeztetés alapján biztosított. Előfordulhat, hogy háromágyas elhelyezést biztosítanak a társítandó személyek részére, ha a felár megfizetésének elkerülését csak ilyen módon tudja Partnerünk biztosítani.
Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy az egyágyas szobák gyakran kisebbek, esetleg erkély nélküliek stb., mivel a felár nem a kényelmesebb elhelyezésre, hanem a szobák egyszemélyes használatára, és a kétágyas szobákkal azonos kihasználtság díjkülönbözetének kompenzálására vonatkozik.

Fakultatív programok – fakultatív étkezés társasutazások esetén
Körutazások alkalmával a részvételi díjak a programok többségét tartalmazzák. Egyes utazásoknál Partnereink azonban fakultatív programokat is szerveznek, abból a megfontolásból, hogy biztosítsák a választás lehetőségét az Utasok számára: pihenés vagy újabb látnivalók megtekintése. A fakultatív programok indítása minimális létszámhoz kötött, ez Utazásszervezőnként eltérő, a tájékoztatóban feltüntetésre kerül.
Kérjük, amennyiben a program jellege azt engedi, már jelentkezéskor igényelje a fakultatív programot, étkezést. A meghirdetett fakultatív programot, étkezést Partnereink általában csak akkor garantálják, ha azt Utasunk előre megrendelte és befizette. Amennyiben helyben csatlakozott a fakultatív programhoz, étkezéshez, akkor a helyi szolgáltatás szabad kapacitásának függvényében, az Utazásszervező által meghirdetett díj ellenértékének megfizetésével lehetőség van az idegenvezetőnél jelentkezni a fakultatív programra, mely az előzetesen meghirdetett árnál magasabb is lehet. Ennek elmaradása esetén idegenvezetőnk nem biztosítja az Utas részvételét a fakultatív szolgáltatásban, étkezésben. Egyes esetekben a csoportos fakultatív programot, belépőt, étkezést csak akkor tudjuk biztosítani, ha már jelentkezéskor igényelte azt, ilyenkor a helyszínen már nincs lehetőség a csoporthoz való csatlakozásra.
Egyes programlehetőségek csak a helyszínen fizethetőek, mert pl. időjárás, egészségi állapot függvényei, és/vagy a helyszínen derül ki, hogy elegendő idő maradt-e a kivitelezésükhöz. Ezek a programok jellemzően a célország hivatalos valutanemében, esetenként euróban/dollárban kerülnek feltüntetésre.
Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy a fakultatív programok által érintett látnivalók belépőjegyeinek árát a program részvételi díja nem tartalmazza, kivéve, ha azt a tájékoztatóban ettől eltérően tüntetjük fel.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az egyes városnézések alkalmával esetleg további programok igénybevételére is lehetőség nyílik. (pl. gondolázás, sétahajózás, sétakocsikázás, ebéd, borkóstoló, programban nem szereplő múzeum, vagy nevezetesség megtekintése stb.)
A külföldi szolgáltatók által kínált programokkal, vagy helyszínen igényelt egyéb szolgáltatásokkal (egyéni fogyasztás, telefon, internet stb. használat a szállodákban) kapcsolatban felelősséget vállalni nem tudunk.
Fakultatív szolgáltatás elmaradása esetén a már befizetett díjat Partnereink visszafizetik, ezen felül egyéb kártérítési igényt nem fogadnak el.
Amennyiben Utasunk saját illetékességén belüli okból kifolyólag nem jelenik meg az utazáson, és belépőjegyet vagy fakultatív kirándulást fizetett be foglaláskor, annak árának visszatérítésére nem tarthat igényt.

Fakultatív programok üdülések esetén
Üdülések esetén a fakultatív programok szervezését és lebonyolítását az Utazásszervezők helyi beutaztató partnerei végzik, azokra jelentkezni a telepített idegenvezetőknél, a részvételi díj helyi valutanemben (esetleg euróban/dollárban) történő befizetésével lehetséges. A katalógusokban és a weboldalakon feltüntetett programok és árak tájékoztatató jellegűek, a program- és árváltoztatás jogát Partnereink fenntartják. Pontos információkkal a kirándulásokról a helyi képviselő szolgál érkezéskor, a helyszínen. Felhívjuk figyelmüket, hogy bizonyos kirándulások csak elegendő résztvevő jelentkezése esetén indulnak, illetve magyar nyelvű idegenvezetés csak a megnevezett minimális létszám esetén biztosított. /Egyes programoknál csak idegen nyelvű (főleg angol, német) idegenvezetés vehető igénybe./ A minimális létszámot az Utazásszervező helyi szolgáltató partnerei határozzák meg, ezekről, valamint a kirándulásokra érvényes részvételi és lemondási feltételekről a képviselő az érkezéskor készséggel ad tájékoztatást.
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a fakultatív kirándulásokkal kapcsolatos panaszaikat kizárólag a helyszínen, a képviselőkkel tudják orvosolni. Javasoljuk, amennyiben erre szükség van, a kirándulási szelvény segítségével a kirándulás előtti nap délutánján rendeljék meg az ébresztést, a másnap reggeli hidegcsomagot és a késői vacsorát. Az Utazásszervező nem helyi partnere által szervezett programokért, azok minőségéért, biztonságáért és egyéb körülményeiért irodánk nem vállal felelősséget. Kérjük ezért, hogy az ilyen programok igénybevétele előtt tájékozódjanak minden részletről és fontolják meg a döntést.

Belépőjegyek, felvonó- és helyi hajójegyek, valamint más helyben fizetendő költségek
A részvételi díj általában a belépőjegyek, helyi felvonó-, hajójegyek, tömegközlekedési menetjegyek stb. árát nem tartalmazza, mivel megváltásuk fakultatív jellegű. A forintban feltüntetett díjakat a részvételi díjjal együtt kell megfizetni jelentkezéskor, mert a helyi látnivaló megtekintésére előre egyeztetett időpontban és csoportlétszámmal nyílik csak lehetőség. Amennyiben a fakultatív programok, belépők ára valutában került feltüntetésre, azt mindig a helyszínen, az ország helyi valutanemében kell megfizetni.
A helyszínen, nem forintban fizetett belépők, jegyek stb. vásárlásánál az idegenvezető csak segít a zökkenőmentes lebonyolításban (csoportos díjtételű belépőjegyek), ezeket a díjakat közvetlenül a helyi szolgáltatónak fizetik meg Utasaink. A programoknál közölt belépő árak csak tájékoztató jellegűek, és csak a programban feltüntetett látnivalók megtekintésére vonatkoznak. Nem tartalmazzák a meghirdetetten kívül csoportosan vagy egyénileg felkeresett egyéb, programon felüli látnivalók megtekintésének költségeit.
Javasoljuk Utasainknak, vigyenek aprópénzt magukkal, mert a nagyobb címletből történő visszaadás általában csak nehézkesen oldható meg. Ahol nyugdíjas, diák stb. kedvezményes belépőjegy vásárolható, belépéskor kérik felmutatni a kedvezményre jogosító igazolványt.
Amennyiben Utasunk saját illetékességén belüli okból kifolyólag nem jelenik meg az utazáson, és belépőjegyet vagy fakultatív kirándulást fizetett be foglaláskor, annak árának visszatérítésére nem tarthat igényt.

Idegenvezető, helyi idegenvezető, telepített idegenvezető, csoportkísérő
Valamennyi Partnerünk által meghirdetett utazás esetében feltüntetésre kerül a leírásnál, hogy a program idegenvezetői asszisztenciát milyen minőségben tartalmaz. Idegenvezető megnevezés alatt értjük azt, a rábízott csoporttal végig az út során együtt utazó személyt, aki már indulásnál a helyszínen segít az Utasoknak (pl. repülőtéren, találkozó helyén stb.), és a program teljes időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre áll, információkkal szolgál. (Kivételes esetekben az idegenvezető a célországban csatlakozik a csoporthoz.) Az ő munkáját egészítheti ki a helyi idegenvezető személye, aki egy adott város/nevezetesség bemutatását végzi el helyben csatlakozva a csoporthoz, esetenként tárlatvezetői minőségben (pl. egy múzeumban vezeti végig az Utasokat), a helyi előírásoknak eleget téve ezzel. Azoknál a programoknál, melyeket csoportkísérővel hirdetünk, idegenvezetés nincs. A csoportkísérő az oda-visszaút során, az autóbuszon teljesít szolgálatot. Feladata az utazással kapcsolatos tudnivalók ismertetése, adminisztráció elvégzése, pihenők után valamint oda- és visszainduláskor a létszám ellenőrzése, szükség esetén intézkedés. Napközben nem tartózkodik a csoporttal.
Telepített idegenvezetőt főként üdülések esetén alkalmaznak Partnereink, az ő személyét magyar nyelvű asszisztenciaként is szokás megnevezni. Ebben az esetben az idegenvezető a célországban, a repülőtéren / az autóbusz érkezési helyén veszi fel a kapcsolatot az Utasokkal, és csak a helyszínen, a hazautazás megkezdéséig áll rendelkezésre.
Az indulás helyszínén, Budapesten Partnerünk képviseletében jelen van egy asszisztens, aki adminisztratív jellegű feladatokat lát el, átadja a szükséges dokumentumokat, illetve az indulással/érkezéssel/poggyásszal stb. kapcsolatos kérdésekben tájékoztatást ad. Autóbuszos utazások esetében ezeket a feladatokat általában a gépkocsivezető(k) látjá(k) el.
Amennyiben a helyszínen valamely szolgáltatással kapcsolatban gondja, problémája adódna, kérjük, azonnal jelezze az idegenvezetőnek, csoportkísérőnek, vagy a helyi képviselőnek, hogy minél előbb segítségére lehessenek, és még ott a helyszínen orvosolni tudják a problémát! Amennyiben a problémát nem sikerül a helyszínen megoldani, úgy kérjük, értesítse a részvételi jegyen / utas tájékoztatóban szereplő ügyeleti telefonszámon elérhető munkatársunkat. Ennek hiányában a problémára irányuló kártérítési igényt nem áll módunkban elfogadni. Megértésüket kérjük, hogy kollégáinknak nincs lehetősége nemzetközi hívásokat indítani, ezért a szállodai telefonhálózaton keresztül vagy SMS-ben tartják Önökkel a kapcsolatot.

Idegenvezetés társasutazások esetén
A körutazások sikere nagymértékben függ az idegenvezető szakértelmétől, felkészültségétől, helyismeretétől, rátermettségétől. Partnereink ezért nagy gondossággal járnak el az idegenvezetők kiválasztásában és felkészítésében, akiknek a legfontosabb feladata, hogy az Önök utazását kellemessé és tartalmassá tegyék.
Egyes programjainknál kötelezően a helyszínen kell megfizetni az egyes objektumoknál kötelezően alkalmazandó helyi idegenvezetők költségeit, valamint az idegenvezetés menetét elősegítendő Headset/Audioguide költségeit, mely fizetendők nagyban hozzájárulnak az Ön programunk során kapott kényelméért.

Az adó-vevő rendszer használatáról, előnyeiről
Partnereink szolgáltatásuk minőségi színvonalának emelése érdekében programjaiknál mind szélesebb körben alkalmazzák a rádiós adó-vevő (headset) rendszert, melynek számtalan előnyei Utasaink kényelmét szolgálják az utazás során. Ezen rendszer használatával a programok szerinti városnézések, az idegenvezetések élvezhetőbbek, színvonalasabbá válnak, mely rendszer használatáról az alábbiakban tájékoztatjuk:
Azon programjainknál ahol a program lehetőséget ad és szükséges illetve idegenvezetőink megítélése alapján az adó-vevő rendszer használata indokolt, az utazás egész időtartamára Utasaink kezébe adjuk a vevő készüléket, melyet az utazás teljes időtartama alatt magánál tart. Ehhez tartozik egy új, minden esetben bontatlan (steril) fülhallgató szett. A készülékek nyakba akaszthatóak, súlyuk annyira csekély, hogy akár egy ingzsebben is elfér, nem húzza azt.
A készülék kezelése rendkívül egyszerű, a ki- és bekapcsoló gombon kívül egy hangerő szabályozó található rajta és kész! Az egyes idegenvezetések előtt be kell kapcsolni, majd az egyes idegenvezetések után ki kell kapcsolni a készüléket, így egy-egy készülék 7-8 napos készenlétet biztosít beavatkozás nélkül!
- az egyes városnézések alatt Ön közvetlenül hallja idegenvezetőnk előadását, miközben zavartalanul fényképezhet, nézelődhet az adott helyen
- a városnézések alatti közlekedési zajok nem befolyásolják az idegenvezetés hangminőségét, Ön tisztán hallja idegenvezetőnk előadásait
- nem kell az adott objektumnál összetömörülni, az idegenvezető előtt állni, hogy hallja szavait, hanem nyugodtan nézelődhet kedvére, körbejárhatja a területet (Természetesen felhívjuk a figyelmet arra, hogy ilyen esetekben mindenképp tartsa szem előtt idegenvezetőnk jelenlétét az esetleges csoporttól való eltávolodás kiküszöbölése érdekében!)
- zárt helyeken (múzeumokban, templomokban) ahol idegenvezetőnk nem tud hangosan tájékoztatni, a halk előadása szintén zavartalanul élvezhető az Ön számára
- egy adott objektumnál több csoport / idegenvezető jelenléte esetén nem zavaró más idegenvezető előadásának jelenléte, Ön a fülhallgató segítségével minden információt zavartalanul megkap
- egy adott városban való csoportos séta közbeni városnézés során nem kell 50 méterenként a csoportnak megállnia, bevárni a sorban hátul érkező Utastársakat, hanem idegenvezetőnk a séta során folyamatosan tudja Önöket informálni a látottakról, ezzel is több idő jut az egyes látnivalókra
- és nagy segítséget nyújt azon esetekre is, mikor egy adott objektumnál – esetleges nagy tömegben – Utastársunkat kell megkeresni; a készülék 150-200 méter hatótávolságon belül biztosítja a hangátvitelt, így idegenvezetőnk beszéde, tájékoztatása alapján – hol és merre haladunk – sikeresen visszatalálhat „elveszett” Utastársunk a csoporthoz
- az adó-vevő rendszerrel mindenképp sok-sok drága idő takarítható meg a városnézések alatt, mely időt inkább az adott látnivalónak tudnak szentelni, élvezve a technikai újdonság minden előnyét
Idegenvezetés üdülések esetén
Az egyes úti céloknál jelezzük, hogy Partnereink rendelkeznek-e magyar nyelvű idegenvezetővel az adott területen. Tekintve az utazók nagy számát es az egyes szállások közötti távolságokat, valamint a rendkívül szerteágazó feladatkört, esetenként előfordulhat, hogy az idegenvezető nem tud azonnal az Utasok rendelkezésére állni. Érkezéskor, a szállodai bejelentkezésnél az idegenvezető nem minden esetben tud segédkezni, a check-in a voucher birtokában általában könnyen lebonyolódik minden szállodában. Az idegenvezetők általában az érkezést követően megadják elérhetőségeiket, illetve az információs találkozó időpontját és helyét. A találkozó alkalmával az idegenvezető több fontos, minden Utast érintő információt közöl, ezért javasoljuk, hogy vegyenek részt ezen. Általában egy üdülés folyamán csak egyszer van lehetőség ilyen találkozóra, ezért kérjük Utasainkat, hogy esetleges kérdéseiket ekkor tegyék fel. Amennyiben a helyszínen problémát észlelnek, kérjük, mihamarabb vegyék fel a kapcsolatot idegenvezetővel.
Az idegenvezető segítségének speciális esetekben (pl. rendőrség, kórház stb.) történő igénybe vételéhez az utazási költséget az igénybe vevő Utasnak térítenie kell.

Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj, szervizdíj, kilépési illeték
Az egyre több településen bevezetésre kerülő idegenforgalmi adó – melynek mértéke 1-4 euró/éj/fő régiótól és szálláskategóriától függően – költségeit a helyszínen kell megfizetni. Ezen költségek mértékét az egyes programoknál feltűntetett „egyéb helyszínen fizetendő költségek” rész tartalmazza. A folyamatos változások miatt azonban e költséget az út indulását megelőzően kiadott utas tájékoztatóban pontosítjuk.
Amennyiben a program/üdülés tájékoztatójában üdülőhelyi díj szerepel a járulékos kötségek között, úgy azt a foglaláskor, forintban kell megfizetni.
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a szervizdíj / borravaló az idegenforgalomban bevett szokás, ajánlott, egyes országokban pedig kötelező (pl. gépkocsivezető, idegenvezető, szállodák, éttermek stb.). A helyiek az ajánlott borravalót elvárják, kötelezőnek tekintik! Amennyiben a szervizdíj mértéke a program/üdülés tájékoztatójában, forintban került feltüntetésre, úgy azt a foglaláskor kell megfizetni.
Egyes országok (pl. Tunézia, Jordánia) hatóságai kilépési illetéket vezettek be, melyet külföldi állampolgároknak kell fizetniük helyi valutában a hazautazáskor, a repülőtéren.

Útlemondási biztosítás
A szervezett körutazások egy részének részvételi díja tartalmazza az Ön kalkulált útlemondási biztosítását arra az esetre, amennyiben Ön saját érdekkörén kívül (elsősorban betegség, baleset, haláleset vagy munkanélkülivé válás következtében, a szerződő és közvetlen hozzátartozója esetén is) nem tud részt venni a már megrendelt utazáson és azt már a szerződésben rögzített határidőig kötbérmentesen lemondani sem tudja. (Az útlemondási biztosítás alapján történő kártérítésre Partnerenként eltérő biztosító társaságok biztosítási feltételei érvényesek. Szerződéskötéskor átadjuk a kalkulált útlemondási biztosítási szabályzatot.) A biztosítóval az Utas közvetlenül kerül szerződéses jogviszonyba, ezért a biztosítási káresemény megtörténtét az Utasnak kell az előírt határidőben írásban jeleznie és hitelt érdemlően igazolnia a biztosító felé. Biztosítási káresemény keletkezéséről ugyanakkor irodánkat is értesítenie kell. (Irodánk a gyorsabb ügyintézés érdekében, együttműködés esetén segíti Önt a szükséges dokumentumok összeállításában és a biztosító felé való közvetítésében, ez azonban tájékoztatási kötelezettsége alól nem mentesíti!) A biztosító a lemondási feltételekben szereplő kötbér összegét téríti vissza, az esetek többségében 20%-os önrész levonásával. Útlemondás esetén az útlemondási biztosítás díja nem téríthető vissza. Az útlemondási biztosítás hatálya nem terjed ki az olyan lemondásokra, illetve módosításokra, amely az Utas saját érdekkörén belül felmerült ok miatt következett be.
Üdülések, csomagtúrák megrendelése esetén Partnereink többsége Utasaink érdekében automatikusan, kötelező jelleggel hozzárendeli az útlemondási biztosítást is, de ennek díját az alapár a legtöbb esetben nem tartalmazza. Az útlemondási biztosítás mértéke a járulékos (külön fizetendő) költségek felsorolásánál kerül feltüntetésre (általában a részvételi díj 1-5 %-a).
Az útlemondási biztosítás időbeli hatálya: A biztosítás az utazásra való jelentkezést, illetve az előleg és útlemondási biztosítási díj egyidejű megfizetését követő nap 0 órakor kezdődik és az utazás megkezdéséig, a magyar repülőtérről történő indulás esetén a jegykezelés (check-in) befejezéséig tart. Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy a már megkezdett utazások esetében az útlemondási biztosítás nem nyújt fedezetet.
A programok leírásánál feltüntetjük, hogy tartalmazza-e a részvételi díj az útlemondási biztosítás költségét.

Utasbiztosítás / Betegség-, baleset-, és poggyászbiztosítás (BBP)
A meghirdetett részvételi díjak sem társasutazások, sem üdülések esetében nem tartalmazzák a BBP (Betegség-, Baleset-, Poggyász) biztosítást, melynek megkötése azonban egyes Utazásszervezők szerződési feltételei szerint az utazáson való részvétel feltétele. Amennyiben Partnerünk nem köti a részvételt e biztosítás meglétéhez, mindenképpen javasoljuk megkötését, mert az orvosi ellátás, kórházi kezelés a külföldi országokban nagyon sokba kerül, valamint jelentős poggyászkárok történhetnek főként repülős utazások alkalmával.
Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy az Európai Egészségbiztosítási Kártyával (EEK) rendelkezők nem jogosultak minden, az utazás alatt felmerülő egészségügyi szolgáltatásnak a magyar egészségbiztosítás terhére történő igénybe vételére. E szolgáltatás hatálya általában csak a sürgősségi ellátásra terjed ki. A jogosultságról bővebben az alábbi oldalon informálódhat: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/egeszsegugyi-szocialis-es-nyugdijugyek/egeszsegbiztositasi-penztari-ugyek/ugyfelszolgalat/europai-egeszsegbiztositasi-kartya . Kérjük továbbá, hogy a bizonyos bankkártyákhoz kapcsolódó utasbiztosítások feltételeiről mindenképpen tájékozódjanak a bankjuknál, mert azok a kockázatviselési tényezők tekintetében, valamint a fedezetek összegeinek vonatkozásában jelentős eltéréseket mutathatnak.
Amennyiben az utazáson való részvétel az utasbiztosítás meglétéhez kötött, és Ön rendelkezik az adott célországra is érvényes betegség-, baleset- és poggyászbiztosítással, vagy azt más utazási irodánál köti meg, erről aláírásával hitelesített nyilatkozatot kell jelentkezéskor csatolnia, illetve az Ön utazási irodájának ezt írásban kell igazolnia.

Útlemondás, meg nem jelenés
A már megrendelt utazás lemondására Partnereink utazási szerződésének vonatkozó pontjai érvényesek. Időpont-módosítás, másik útra átjelentkezés szintén csak lemondási feltételekre vonatkozó pontok alapján lehetséges. Esetenként a lemondási költségek a helyszíni szolgáltatók által kikötött határidők és feltételek alapján vonatkoznak, melyek szigorúbbak Partnereink lemondási feltételeitől. Ezen esetekben a lemondási költség a fakultatív programokra és felárakra is vonatkozik, melyet a lemondáskor érvényesítünk. Kérjük, hogy lemondás esetén a befizetést igazoló dokumentumokat hozza magával.
Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha Ön az irodánk által kiadott utas-tájékoztatón megjelölt találkozási időpontban nem jelenik meg az indulás helyszínén. Autóbuszos utazásnál az általunk kiadott utas-tájékoztatóban megjelölt időpont után legkésőbb 5 perccel indítják az autóbuszt Partnereink. Repülős utaknál kérjük az utas-tájékoztatóban megadott időpontban a repülőtéren Partnerünk képviselőjénél jelentkezni (tábla jelzi) szíveskedjen. Az utas-találkozó megadott időpontjánál 5 percen túli – bármilyen okból történő – késésből eredő kárért, az emiatt elmaradt utazásért irodánk nem vállal felelősséget, az Utas ez esetben kártérítési igénnyel nem fordulhat Partnerünkhöz. Az autóbuszos/repülőgépes utazások indulási helyszínein alkalmazott előírásokat külön tájékoztatóban közöljük az adott programot tartalmazó menüpont „Fontos tudnivalók” c. részében.
Amennyiben Ön az adott utazáson nem tud részt venni, kérjük az utas-tájékoztatóban megadott ügyeleti számon szíveskedjék jelezni! Esetleges késés stb. esetén szintén kérjük, hogy haladéktalanul lépjen kapcsolatba munkatársunkkal a megadott telefonszámon!

Átjelentkezés
Amennyiben Ön az utazás indulását megelőző 60. napon belül saját elhatározásából úgy áll el az utazástól, hogy másik időpontra, ill. másik úti célra szeretne átjelentkezni, az lemondásnak minősül. Amennyiben Partnerünk az átjelentkezést – azt írásban visszaigazolva – elfogadta, úgy a lemondási kötbér a visszaigazolt szerződés szerinti részvételi díjból kerül jóváírásra. Ha Partnerünk írásban nem fogadta el átjelentkezéssel történő módosítását, vagy Ön sem az eredeti, sem a módosított időpontban ill. úti célra nem utazik, Partnerünk jogosult az összes felmerült kötbérdíjat, mint bánatpénzt követelni a megrendelőtől.

Útvonal társasutazások esetén
A programnapoknál feltüntetett városnevek a tervezett útvonalat jelzik, egyes útjainknál az úti cél nem a jelzett város, hanem a környékén levő szálláshely. Ha a feltüntetett útvonal megváltoztatása nem érinti a meghirdetett program teljesítését, erről Utasainkat nem kell előzetesen értesíteniük Partnereinknek. Körutazások alkalmával néhányszor a kiutazás és a hazaérkezés magyarországi útvonala eltér egymástól. Ebben az esetben Ön nem a felszállás helyén tud leszállni. Programjainkban ezt jelezzük, ilyen esetben hazautazásáról Önnek kell gondoskodnia. (Érdeklődjön transzfer lehetőségeinkről irodánkban!)
Partnereink útjaikat igyekeznek megfelelő gondossággal tervezni. Ennek ellenére az autóbuszos utazásoknál a célállomásra érkezés idejét, az út megtételéhez szükséges időtartamot esetenként nehéz pontosan tartani. Befolyásolja ezt az igénybe vett útvonalon kialakult közlekedési helyzet, útviszonyok, a határátlépéshez szükséges várokozási idő, az időjárási körülmények. Ilyen esetekben Utasaink megértését kérjük. Esetleges transzferek igénybevételénél kérjük, ezt minden esetben vegyék figyelembe!

Észrevételek, reklamáció, panaszkezelés
Munkatársaink, Partnereink, és a külföldi szolgáltatók is igyekeznek mindent megtenni azért, hogy Ön az év legszebb napjain a lehető legjobban érezze magát! Ha a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban mégis kifogás merül fel, azt kérjük, haladéktalanul közölje a helyszínen az utaskísérővel, helyszíni szolgáltatóval, mert kollégánk tudja a problémát a leghamarabb és leghatékonyabban, a helyszínen megoldani. A helyszínen rögzített jegyzőkönyv alapján nyújtott tájékoztatásra és panaszkezelésre tekintettel elfogadott és igénybe vett kompenzáció esetén az erről szóló nyilatkozat aláírása szükséges Utasaink részéről. Az utas a nyilatkozattal a felajánlott kompenzációt és a panasz kezelését az összes körülményre tekintettel kifejezetten arányosnak, méltányosnak és kielégítőnek ismeri el.
Amennyiben kifogását nem orvosolják a helyszínen, egyértelműen kérje panaszának jegyzőkönyvbe vételét, hogy annak megalapozottságát utólag egyértelműen ki lehessen vizsgálni. Kérjük, ilyen esetben panaszát (mellékelve a külföldi szolgáltató vagy az idegenvezető által felvett eredeti jegyzőkönyvet) hazaérkezését követő 5 napon belül juttassa el irodánkhoz. Ennek elmaradása esetén panaszát nem áll módunkban, érdemben kivizsgálni. A késedelmes bejelentésből adódó károk, valamint szavatossági igények érvényesítésekor a bizonyítás az Utast terheli, amennyiben a fenti jogcselekmények nem valósulnak meg. Több személy kifogása esetén is csak azt a panaszt tudjuk figyelembe venni, amely írásban tett bejelentését valamennyi érintett Utas eredeti jegyzőkönyvben, személyes aláírásával, olvasható nevével és pontos elérhetőségével igazolta. Jegyzőkönyvként csak az idegenvezető (szállásadó, szolgáltató partner) által felvett iratot tudjuk elfogadni. Utasaink által írt kifogást panaszlevélként értékeljük – természetesen az abban foglaltak figyelembe vételével.
A fakultatív programokra vonatkozó panaszokat kérjük, minden esetben a helyszínen a kirándulásokat szervező partnerünknek benyújtani szíveskedjenek, hiszen az utazási szerződés értelmében, a helyszínen értékesített fakultatív kirándulásokért a szervezők tudnak felelősséget vállalni és az esetlegesen felmerülő problémákat is kizárólag ők tudják orvosolni.
A repülőút alatt bekövetkezett csomagkárért vagy poggyászért, mely nem érkezett meg, felelősséget nem tudunk vállalni. Minden esetben az adott légitársaság képviseletéhez forduljon, ahol jegyzőkönyvet kell felvetetni.
A hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok értelmében a panaszlevelek kivizsgálására 30 nap áll Partnereink rendelkezésére.
Partnereink árpolitikája minden esetben az „ár-érték arány” elvét követi, amit a részvételi díjak kalkulálásakor alkalmaztak. Ennek értelmében az alacsonyabb ár általában gyengébb minőséget, a magasabb ár nívósabb szálláshelyet takar. Kérjük, hogy szálláshelyválasztásuknál ezt mindenkor vegyék figyelembe, ilyen indokkal ugyanis utólagos reklamációt nem tudunk elfogadni!
Felhívjuk kedves Utasaink figyelmét, hogy az Utazásszervező által nem garantált, de a helyi partner felé továbbított kérések teljesítésének meg nem történte nem reklamálható!
A meghirdetett programban, utazási szerződésben, utas-tájékoztatóban vagy más módon közölt információk el nem olvasása miatt felmerült károkért irodánk nem vállal felelősséget.

Egészségügyi tanácsok, védőoltások, rovarok
Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy egyes országok beutazási feltételei között szerepel, hogy az Utas rendelkezzen a szükséges védőoltásokkal. Ennek tényét az adott program leírásánál közöljük, valamint nemcsak a kötelező, hanem az ajánlott védőoltásokat is feltüntetjük. Egyes országokban kérhetik a sárgaláz elleni védőoltás igazolását, más országoknál a határátlépésnél nemzetközi oltási igazolást kérhetnek (díj ellenében egészségügyi ellenőrzés után kiállítják helyben.) Egyéb ajánlott megelőző védőoltással kapcsolatban (Hepatitisz A, B, tífusz, kolera…) forduljon háziorvosához vagy az Országos Epidemiológiai Központ Nemzetközi Utazás-egészségügyi és Oltóközponthoz (rendelés: hétfő-kedd- szerda - csütörtök: 9-14 óra; cím: 1097 Budapest, Gyáli út 3/a, bejárat a Vágóhíd utca felől; tel.: (06 1) 476-1364.) Ingyenes járványügyi tájékoztató szolgálat zöld száma: 06 80 204 217 (hívható h-p. 9 – 15-ig). További információk: http://www.oek.hu/oek.web?to=,836,1725,11&nid=209&pid=1&lang=hun , valamint http://www.utazaselott.hu/ .
Az utazás alatt is szükséges gyógyszereit itthon kiváltva (orvosi igazolással együtt) vigye magával. Kábítószer és pszihotróp hatóanyag tartalmú készítmények esetén feltétlenül vigye magával háziorvosának a nemzetközi előírások szerinti igazolását.
Az itthon megszokottnál melegebb éghajlatú országba utazva vegye figyelembe szervezete alkalmazkodó képességét. Igyon elég folyadékot (napközben tartson kéznél innivalót). Az elveszített folyadékot legjobb (gyorsan elkészíthető) kissé sós ásványvízzel, üdítővel pótolni. Egészsége megőrzése érdekében javasoljuk, hogy az ázsiai országokban, egyes amerikai, dél-európai országokban ne igyon csapvizet, ne kérjen italába jégkockát, ne vásároljon utcán, bizonytalan helyen ételt, mossa és hámozza meg a vásárolt gyümölcsöt. Lehetőség szerint sűrűn mosson kezet, használjon kézfertőtlenítő kendőt! A körutazásokon az ilyen országokban olyan helyen biztosítjuk a program szerinti étkezését, mely európai turisták számára biztonságosabb.
Az előbbi okok, illetve a hűtött italok gyakran okoznak gyomorproblémát, hasmenést. Ezért javasoljuk, hogy kérjen tájékoztatást orvosától, illetve elutazás előtt állítson össze házi patikát (bélbetegség, láz, megfázás, keringési rendellenességek es rovarcsípés elleni szerek, valamint magas fényvédő faktorú napkrém).
Várandós nők számára az autóbusz-/légitársaságok előírásai az irányadóak.
Felhívjuk kedves Utasaink figyelmét, hogy az eltérő éghajlat és a tenger közelsége miatt a szálláshelyeken sajnos gyakran megjelenhetnek különféle rovarok (bogarak, szúnyogok stb.), ezért szúnyogriasztót és rovarölő szert ajánlatos magukkal vinni. Jelenlétük sajnos még a magasabb kategóriájú szállodák területén, a folyamatos rovarirtás ellenére sem zárható ki.

Étkezés, ivóvíz, higiénia
Az Európai Unió és Közép-, ill. Nyugat-Európa más országaiban általában az étkezésnél, ívóvíz fogyasztásánál nincsenek alapvető higiéniai problémák. Étkezési szokások azonban ezekben az országokban is eltérőek lehetnek. Az olaszok például sok paradicsomos tésztát, halas ételt esznek és olíva olajat használnak. Az angolok nagyon sok beef steak-et esznek. Spanyolországban érdemes a paellát megkóstolni (sáfrányos rizs, csirkével vagy hallal, rákkal, serpenyőben), finom, könnyű italuk a sangria (fűszeres vörösbor gyümölcs ágyban). A török teát sem szabad kihagyni akár egy bő salátatállal befejezett vacsora után. Az északi népek számtalan módon kínálják a tenger biztosította finom halakat. Az eredeti kínai ételek fenséges ízét meg sem közelítik a hazai gyorséttermek főztjei.
Fokozott figyelmet igénylő célországok: törökországi, afrikai (egyiptomi, tunéziai), ázsiai utazásainknál a Partnereink által biztosított étkezések biztonságosak, de itt is fontos a higiéniai követelmények betartása, az étkezések előtti kézmosás. Ezekben az országokban napközben is mosson többször kezet, vagy használjon kézfertőtlenítő kendőt. Ne igyon csapvizet, vásároljon lezárt csomagolású ásványvizet még fogmosáshoz is. Étteremben se kérjen italába jeget, mert az is csapvízből készülhet. Utcai árustól ne vegyen bizonytalan higiéniájú ételt, nyers élelmiszert. A gyümölcsöt mindig mossa és hámozza meg. Idegenektől ne fogadjon el ételt, italt. Nem önmagában rosszak ezek a helybeliek által fogyasztott ételek, de az európai ember szervezete nem kellően ellenálló az ismeretlen baktériumokkal szemben. Enyhébb hasmenésre tartson magánál széntablettát vagy hasonló gyógyászati készítményt.

Vízellátás, elektromos áram
Tájékoztatjuk kedves Utasainkat, hogy főként a mediterrán térségben, a napenergiás vízmelegítéssel rendelkező szálláshelyeken időnként langyos víz folyik, és kimarad a melegvíz. A legmelegebb hónapokban egyes országok jelentős vízhiánnyal küszködnek, így esetenként a szobákban a vízellátás akadozhat. A csapokból, vezetékekből jövő víznyomás általánosan alacsonyabb, mint a magyarországi átlag, így előfordulhatnak ebből adódóan kellemetlenségek. Kérjük, hogy mind a mellékhelyiség, mind pedig a fürdőszoba eszközeit nagyobb türelemmel, esetleg többszöri próbálkozással használják.
Esetenként bárhol előfordulhat rövidebb ideig tartó áramkimaradás, ilyenkor szünetel a légkondicionálók működése is.

Tengerpart, strandok, medencék, napsugárzás elleni védelem
A tengerparti strandok legtöbbször nyilvánosak, ingyenesen látogathatók (kivétel pl. Jordánia) a helyi lakosság számára is, akik sokszor zajosabbak, mint ahogy mi megszoktuk.
Egyiptomban a Vörös-tenger partja mentén jellemzően korallzátonyok, korallpadok húzódnak, amelyek némely helyen a partig nyúlnak, ezért mindenhol ajánljuk a fürdőcipő használatát. A korallzátonyok és korallpadok partközeli részén a vízállás különösen apály esetén alacsony lehet, sőt a tenger teljesen vissza is húzódhat a parttól, így némely partszakaszon csak a zátony tenger felőli, belső szélénél a mélyvíz alkalmas úszásra. A korallzátonyok fölé sok szálloda stéget épít, amelyeken keresztül kényelmesen megközelíthető az úszásra alkalmas vízfelület. A partszakaszokat a szállodák homokkal töltik fel, így a napágyak alatt a part csaknem mindenhol homokos, ám a tengerfenék lehet korallos vagy kavicsos is. A Vörös-tenger partján előfordulhatnak szélviharok. Ilyen esetben, főként a korallos partszakaszokon a balesetveszély miatt lezárják a partot és a strandokat.
Tunézia tengerpartja végig finomhomokos, fürdőcipőre egyáltalán nincs szükség.
Törökországban homokos, kavicsos, köves és sziklás partszakasz egyaránt előfordul, emiatt fürdőcipő viselését javasoljuk. A változatos partszakasz miatt a tenger hol lassan, hol hirtelen mélyül, és egyes partszakaszon a vízben nagyobb kövek, lapos sziklák is előfordulhatnak. Előfordul, hogy a strandtörölközőket a szállodákban csak kaució (deposit) ellenében lehet igénybe venni, ilyen esetben a strandtörölköző leadásakor (hazautazás) a kaució összegét visszaadják.
Bulgáriában homokos és aprókavicsos partszakasz egyaránt előfordulhat, a tenger általában fokozatosan mélyül. A tengerpartok nagy része nyilvános, ahol a strandszolgáltatásokat nem a szállodák üzemeltetik. Ezeken a helyeken a nyugágyak, napernyők térítés ellenében vehetők igénybe, kivéve, ha a szálloda leírása mást említ.
Rodoszon és Krétán homokos, kavicsos, köves és sziklás partszakasz egyaránt előfordul, emiatt fürdőcipő viselését javasoljuk. A tengerpartok nagy része nyilvános, ahol a strandszolgáltatásokat nem a szállodák üzemeltetik. Ezeken a helyeken a nyugágyak, napernyők térítés ellenében vehetők igénybe, kivéve, ha a szálloda leírása mást említ.
A tengerpartok tisztán tartásáért a szálloda vagy az önkormányzatok felelnek. A klímaváltoás, a széljárás és az erős hullámzás hatására előfordulhat, hogy különböző tengeri növényeket, medúzákat, vagy moszatokat vet partra a víz, aminek a munkája nagymértékben befolyásolja a strand állapotát (pl. területe csökkenhet, feltöltődhet stb.). Ezekre a körülményekre sem a szállásadó, sem az Utazásszervező nincs befolyással, valamint nem tudjuk előre jelezni a természeti jelenségek előfordulását. A szállodák minden esetben igyekeznek mihamarabb eltakarítani az esetleges szennyeződéseket.
Fontos felhívni kedves Utasaink figyelmét az ár-apály jelenségre, mely különösen Egyiptomban érzékelhető szembetűnően, és az egyes partszakaszokon, ill. szállodáknál eltérő mértékű lehet. A víz naponta kétszer (eltérő napszakokban) visszahúzódik néhány órára. Az apály a sekélyebb partszakaszokon jobban érzékelhető, amely jelenségre irodánk nincs befolyással.
A medencéknél és a tengerpartokon elhelyezett napágyak és napernyők a szálloda tulajdonát képezik és csak a szálloda vendégei használhatják őket, ám megértésüket kérjük, hogy ezen eszközök csak korlátozott számban állnak rendelkezésre, és ez nem minden esetben egyezik meg a szálloda férőhelyeivel.
Egyes szállodákban a strandtörölközők cseréje térítés ellenében vehető igénybe.
A medencék általában június elejétől szeptember közepéig használhatók. Kérjük, hogy a medencék körül fokozottan figyeljenek gyermekeikre, mert előfordulhatnak csúszás- és balesetveszélyes szakaszok is. A medencék használata a legtöbb helyen csak szakember felügyelete mellett engedélyezett, ezért a mediterrán térségben szieszta idejére (12 és 16 óra között) bezárják azokat, ill. 18, vagy 19 óra után már nem vehetők igénybe. Az úszómedencékben úszósapka használata kötelező! Higiéniai okokból a medencék vizét időnként cserélik, illetve vegyszeres anyaggal kezelik/tisztítják. Ezt általában éjszaka végzik, megértésüket kérjük, hogy ezen időszakban a medencéket nem lehet használni.
A szállodák területén található csúszdák üzemideje nem folyamatos, legnagyobb részük ebédidőben üzemszünetet tart, naponta a délelőtt és a délután folyamán általában 2-2 órát üzemelnek. Sok szálloda belső medencéje a nyári időszakban nem, vagy csak korlátozottan üzemel, tekintettel arra, hogy a nyári melegben a vendégek nagy része csak a külső medencét és a tengerpartot használja.
A szállodák tájékoztatójában megadott távolságok csak becsült értékek és gyakran légvonalban értendők.
Ne feledkezzen meg a magas faktorszámú napozókrémek, napolajak használatáról és ne értékelje alá a napsugárzás erejét, mert kellemetlen komplikációkat okozhat nyaralás alatt.

Elő-és utószezoni szolgáltatások, árak
Előfordul, hogy elő-és utószezonban a szállodák egyes szolgáltatásai a rossz időre, az érdeklődés hiányára vagy akár átépítésre, illetve felújításra hivatkozva nem, vagy csak részlegesen működnek (pl. fedett/fűtött medencék, beachklubok stb.).
A szállodai étkezések során elő-és utószezonban előfordulhat, hogy a büféétkezést menüválasztás helyettesíti. Ezekről a változásokról irodánk általában nem kap külön értesítést. Ezeket a körülményeket Partnereink az árak kalkulálásánál figyelembe vették, így azok jóval kedvezőbb áron foglalhatóak, valamint kompenzációként Utasaink nyugodtabb környezetre számíthatnak, több teret élvezhetnek és a kiszolgáló személyzetnek is több ideje marad, hogy Önt figyelemben részesítse.
Irodánk a szolgáltatások összetételére nincs befolyással, ezért a szállodák leírásánál szereplő információk tájékoztató jellegűek, azok változásának a jogát fenntartjuk. Ezen változtatásokból eredő esetleges kellemetlenségekért felelősséget nem tudunk vállalni.

Visszaigazolások, túltöltöttség, programok/étterem cseréje
A szállások és bizonyos repülőjegyek visszaigazolását az Utazásszervező szerződéses partnerei végzik. Különösen főszezonban alkalmanként előfordulhat a szállodákban túltöltés, amelyre irodánk nincs befolyással. Ilyen esetben a szálloda az Utazásszervező helyi partnerei segítségével a visszaigazolt foglalásokkal azonos kategóriájú másik hotelben biztosítja az Önök szállását. Megértésüket kérjük, hogy a szálláshelyek nem minden esetben tájékoztatják előre az Utazásszervezőket az ilyen jellegű változásokról.
Minden nevezetesség üzemeltetője, tulajdonosa fenntartja magának a jogot arra, hogy esetleges rendezvény, fesztivál, felújítási munkák stb. miatt (vagy akár gazdasági megfontolásból) az adott nevezetesség egy részét, vagy akár a nevezetesség teljes egészét a látogatók elől elzárja. Amennyiben egy adott nevezetesség szezon közben bezár, úgy Partnereink az emiatt meghiúsuló programot egyéb más programra cserélhetik, erről értesítést nem küldenek. Esetleges étterembezárás, felújítási munkák miatt az étteremváltozás (és ebből adódóan a menüsor változtatás) jogát Partnereink fenntartják. Fent leírt esetekben irodánkat felelősség nem terheli, ezzel kapcsolatban reklamációt nem tudunk elfogadni.

Öltözet
Az Unió és az egyéb európai országok öltözködési szokásai általában megegyeznek a magyarországival (a divat és lehetőség eltérésével). Azonban még egyes európai strandokon is előfordul, hogy a topless öltözéket nem nézik jó szemmel (pl. Olaszország egyes részein). Szigorúbbak az öltözködési követelmények az iszlám és a keleti, ázsiai, afrikai országokban. Egyrészt egy kihívó öltözet (miniszoknya, mélyen kivágott vagy áttetsző ruha) megbotránkozást kelthet, másrészt félreérthető értelmezésének akár erőszakos következménye lehet. Ezekbe az országokba utazva inkább szolidan, zártabb (de könnyű) ruhába öltözködjön, értékesebb (vagy annak tűnő) ékszereit hagyja itthon.
A szálláshelyeken, különösen szállodákban a reggeli alkalmával elfogadható egy könnyebb, sportosabb öltözék (lehetőleg ne papucsban). Az esti vacsorához azonban arra alkalmas öltözetben illik megjelenni. Kerüljük a sportruházatot, rövidnadrágot vagy hasonlóan laza öltözéket ilyenkor.
Vallási létesítményekbe való belépésnél (templomok, katedrálisok, mecsetek…) minden esetben a férfiak hosszú nadrágot viseljenek, hölgyeknél követelmény a takart váll és térd, egyes helyeken mindkét nemnél fejfedő, ill. fejkendő. Az iszlám templomok, mecsetek többségébe nem szabad cipővel belépni (vallásuk szerint az tisztátlan). Ajánlott egy nejlonzacskót magunkkal vinni, abba rakva a cipőnket, amíg ki nem jövünk az épületből.)
Városnézések alkalmával kényelmes cipőt viseljen, réteges ruházattal, mert előfordul, hogy több órán keresztül nem térünk vissza az autóbuszhoz.
Egzotikus, meleg éghajlatú országokban (főként estefelé) olyan ruhát viseljen, mely könnyű, de kellően zárt, hogy a rovarok ellen megvédje testünket. Erősen napos helyeken használjon napvédő krémet, megelőzve a gyors leégést, valamint fejfedőt és napszemüveget is ajánlatos magukkal vinni. Egyes országokban előfordulhat nagy napi hőingadozás (magasabban fekvő helyeken egész évben), ezért az esti órákban melegebb öltözék (vékony kabát, pulóver) viselését javasoljuk.
A ruhatár összeállításánál kérjük, vegyék figyelembe a busz-és légitársaságok súlykorlátozását, illetve a kézipoggyászokra vonatkozó szigorú biztonsági előírásokat. A kézipoggyászba váltásruhát ajánlatos csomagolni, hogy legyen az érkezést követően olyan ruhadarab kéznél, ami a helyi időjárásnak megfelel.
Ne felejtsék otthon esernyőjüket, esőkabátjukat illetve fényképezőgépüket sem!

Eltérő illemek
Különösen az Európán kívüli országokban egyesek számára meglepő szokásokkal, eltérő viselkedéssel találkozhatunk, vagy csak egyszerűen nem ismerjük szokásaikat. Sok országban nem divat a kézfogás üdvözléskor. Figyeljük meg szokásaikat és finoman utánozva köszönjünk vissza. Oroszországban ne lepődjünk meg, ha öleléssel, hátba veregetéssel vagy akár puszival üdvözölnek bennünket. Kínában ne botránkozzunk meg azon, ha valaki étkezésnél böfög vagy szürcsöl, de azon se, ha örömében tapsolva üdvözöl. (Hasonlóan tapsoljunk vissza.)
Indiában, ha hindu üdvözléssel köszöntenek (arcunk előtt összetett kézzel meghajolva, szemünkbe nézve), hasonlóan köszönhetünk vissza. Németországban a szendvicset is illik késsel, villával enni, míg a franciák a gyümölcsöt szeletelve eszik, de a bagettet pl. kézzel törik. A déli népek pl. nem azért hangosak (sokszor kiabálásnak tűnik), mert haragszanak, hanem ilyen a vérmérsékletük.

Vásárlás, alkudozás, borravaló
Az Unió tagállamaiban és a nyugat-, észak-európai országokban általában a hazaihoz hasonló vásárlási körülményeket találunk. Az üzletek, hivatalok, bankok nagyon sok esetben szombat délután bezárnak. (Nagyvárosokban, diszkontokban ettől eltérnek.) A mediterrán európai országokban jellemző a déli sziesztaidő megtartása, amikor az üzletek is zárva tartanak (kb. 12 és 16 óra között). Ezeken a helyeken viszont este hosszabb ideig tartanak nyitva.
Nem ajánlott olyan utcai árustól vásárolni, aki erőszakkal akarja áruját kínálni. Nézzen a szemébe és határozottan mondjon nemet, hagyja ott. Sok országban vásárlásnál el is várják az alkudozást (az első árat ehhez képest mondják). Az alkut akár 20-30 %-kal lejjebb lehet kezdeni (néha többel is). Az alku a vásárlás része, de ha az utoljára kért áron felkínálja a kereskedő az árut, akkor azon az áron azt illik megvenni.
Borravaló esetében a legtöbb európai országban a nálunk is ismert szokás a jellemző (a számla kb. 10%-a). Különösen a déli és egzotikus országokban elvárja a borravalót a kinti buszvezető, a helyi idegenvezető, a szállodai alkalmazott, a taxis, a londiner, a pincér akkor is, ha egyébként a dolgát végzi. Számlánál itt is a végösszeg 10%-a a jellemző, egyébként sokszor megállapodás kérdése. (Ha étteremben a számlában felszámítanak szervizköltséget a fogyasztáson felül, akkor ez már önmagában a borravaló értéke, mely általában szintén 10%.) Fontos: Ha a bőröndjét, csomagját ilyen országokban engedi, hogy a turistát látva hordár segítsen pl. a szálloda halljába bevinni, azért külön fizetnie kell! Mindig egyezzen meg az árról előre, vagy határozottan utasítsa el a nem kért segítséget. (Ha a szálloda alkalmazottja az egész csoport csomagját viszi be a szállodába, azt az idegenvezető intézi. A szobába való felvitelért viszont már illik borravalót adni.)

Fotózás, videózás
Nagyon sok országban tilos fotózni katonai létesítményeket, államhatalmi intézményeket. Az iszlám országokban pl. az emberi arc fényképezése általában nem elfogadott (bár ma már sok helyen kezdik megszokni). Ha személyt szeretnénk közelről fotózni, mindig kérjük beleegyezését, ha pénzt kér ezért, figyeljünk erre. Egyébként belátásunk szerint adhatunk érte egy kis aprópénzt, különösen ha láthatóan rászorul. Múzeumokban, kincstárakban stb. és vallási létesítményekben, ha ki van téve „Fotózni/videózni tilos” nemzetközi tábla, ott ezt tartsuk tiszteletben. Soha ne fotózzunk mecsetekben, templomokban istentisztelet alatt, illetve ilyen helyeken más embereket! Szent helyeken a vallását gyakorló embert ne zavarjuk. Mindig, lehetőség szerint mögötte haladjunk el.
A nevezetességek jelentős részében a fényképezés nem megengedett, vagy külön fotójegy megvásárlásához kötött. Megkérünk mindenkit, hogy ahol nem lehet, vagy ha nem vásároltak fotójegyet, ne fotózzanak. A nevezetességek nagy részét bekamerázták, így pontosan látják, ha valaki fényképeket készít. Ilyen esetben mindaddig nem engedik ki a csoportot, míg az engedély nélkül fényképet készítő/k fényképezőgépéből, telefonjából stb. ki nem törölték a fotókat.

Időjárás
Partnereink programjai rossz idő esetén is indulnak. Utasaink részéről történő lemondás esetén az általános szerződési feltételekben/utazási szerződésben foglalt, az útlemondásra vontakozó szabályok az irányadók.

Széfhasználat, elveszett értékek, talált tárgyak
Mindenhol előfordulhatnak lopások (kézitáskából, autóból, apartmanból stb.), ezért kérjük, fokozottan vigyázzon értékeire, irataira, holmijaira. Irodánk az Utasaink hibájából elveszett, az autóbusz utasterében, vagy a szállodában hagyott tárgyakért nem vállal felelősséget. Az úti okmányokat, készpénzt, csekkeket, hitelkártyát és egyéb értékeket helyezze el a szállodai széfbe, de nagyobb értékeit, ékszereit inkább hagyja itthon. A széfek a szállodákban a recepción és egyes szobákban találhatók, alkalmanként térítés ellenében bérelhetők. A széfben el nem helyezett értékekért, tárgyakért a szállásadó nem vállal felelősséget. Készpénz, hitelkártya, úti okmány, ékszer nem tekinthető értéktárgynak, így a biztosítás fedezeti hatálya sem terjed ki ezekre. Nyilvános helyeken, utcai sétákon, strandokon ne viseljen drága ékszert, fényképezőgépét/kameráját ne lógassa szabadon a vállán. Pénzét, útlevelét, ha nem hagyta a szálloda széfjében, ruhája belső zsebében tartsa. Szükség esetén, új dokumentumok beszerzéséhez, kérje az Utazásszervező helyi képviselőjének segítségét. Az apartmanban / hotelszobában mindig gondosan zárják be az ablakokat és az ajtókat, még a felső emeleteken is.
Kérjük Önöket, hogy leszálláskor ügyeljenek csomagjaikra, tárgyaikra, ne maradjanak az autóbuszon. Az esetlegesen az autóbuszon maradt tárgyakért irodánk felelősséget nem vállal, de természetesen rákérdezünk, hogy a buszon felejtett tárgyat megtalálták-e és értesítjük Utasunkat. A megtalált tárgyat a tárgy tulajdonosának kell az autóbusz telephelyéről elszállítania. Az autóbuszok telephelye nem minden esetben budapesti helyszín. Az esetlegesen irodánkban leadott talált tárgyakat legfeljebb egyf hónapig őrizzük meg.
Egyéni utazások esetén értéktárgyaikat, úti okmányaikat, pénzüket soha ne hagyják az autóban.

Költőpénz, hitelkártya
Partnereink által szervezett célországok nagy részénél az ismertebb hitelkártyák (pl. VISA, MasterCard, AMEX stb.) is teljesen elfogadott fizetőeszközök. Biztonsági okokból javasoljuk ezek használatát, de praktikusságból mindenképpen ajánlunk némi készpénz, aprópénz kivételét is (pl. belépők, toalett stb.). Kérjük, hogy olvassák el az egyes úti céloknál az adott országra vonatkozó deviza-előírásokat!

Háziállatok szállítása
Élő állatokat az autóbuszon egyáltalán, a repülőgépen pedig az utastérben szállítani nem lehet (egyes esetek kivételével). Állatokat a csomagtérben, speciális konténerben lehet szállítani külön díj ellenében. Egyes országokban karantént rendelhetnek el az állat számára.
Az állatnak az adott légitársaság által meghatározott dokumentumokkal, állatorvosi határozatokkal rendelkeznie kell (pl. a nemzetközi előírásoknak megfelelő oltási dokumentummal, állatútlevéllel, beültetett microchippel stb.). Bizonyos méret és súly felett (melybe a szállítókonténer súlya is beleszámít), illetve egyes fajtákat nem szállítanak utasszállító repülőgépeken (32 kg felett csak cargo járatokon). Diszkont légitársaságok egyáltalán nem szállítanak állatokat. A feltételekkel kapcsolatban a háziállat orvosánál érdeklődhet.

Katalógusok / weboldal képanyaga, változásokról szóló értesítés, jogfenntartás
Az Utazásszervezők mindenkor fenntartják maguknak a jogot, hogy a meghirdetett programot, az árat, a szálláshelyet azonos kategórián belül, az autóbusz típusát és ülésrendjét, a repülőgép indulási idejét, az idegenvezető személyét megváltoztassa. A program és a szálláshely változtatása esetén Partnereink utazási szerződésében foglaltak érvényesek.
Helyi viszonyok, (pl. közlekedés, időjárási viszonyok, helyi ünnepek) vagy technikai okok (pl. autóbusz meghibásodása) miatt a program-módosítás jogát az Utazásszervező fenntartja. Az emiatti esetleges program-elmaradás tényleges, kalkulált költségét (vagy befizetett fakultatív program, belépőjegy) az Utazásszervező később visszatéríti.
Felhívjuk kedves Utasaink figyelmét, hogy az Utazásszervező katalógusaiban / weboldalán megjelentetett képek illusztrációk. A fotók általában az Önök utazása előtt több hónappal készülnek, ezért előfordulhat, hogy azok nem a legaktuálisabb állapotot tükrözik. Tájékoztatjuk továbbá Utasainkat, hogy a prospektusokban található képek minden esetben a feltüntetett szállodákról és apartmanokról készültek. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a képeket általában hivatásos fényképész készíti, ezért azok elkészítésekor a lehető legjobb fényviszonyok és egyéb tényezők játszottak közre. Előfordulhat, hogy azok különböző körülmények között nem, vagy csak nehezen ismerhetőek fel. A szobákat belülről ábrázoló képek tájékoztató jellegűek és nem jelentik azt, hogy az adott szálláson minden szoba ugyanúgy néz ki.
Az Utazásszervezők prospektusaikban igyekeznek minél pontosabb információkat szolgáltatni az utazásokkal kapcsolatban. Rajtuk kívül álló okok miatt előfordulhat, hogy a kiadványokban hiba található. Az utazással kapcsolatos lényegi változásról az Utazásszervező a lehető legrövidebb időn belül értésíti Utasait. A katalógusokban ejtett hibák javított verzióit Partnereink az esetek többségében internetes oldalunkon közlik. A változásokról/módosításokról szóló értesítés bármely rendelkezésre álló posta, elektronikus vagy egyéb kommunikációs eszköz segítségével történhet, ezért kérjük, hogy olyan elérhetőségeket adjanak meg (telefonszámok, e-mail címek), amelyek igénybevételével könnyen és gyorsan értesíthetjük Önöket. Az Utazásszervezők kizárják a felelősségüket minden olyan esetben, ahol az értesítést a címzett az Utazásszervező hibáján kívül nem kapta meg. Az ebből adódó károkért felelősséget nem vállalunk.

Praktikus tanácsok
Az utazások, kirándulások során a városnézések gyalogosan történnek, így javasoljuk, kényelmes cipőben induljanak útnak. A barlangokban nyáron is hűvös van, így érdemes kardigánt, pulóvert vinni. Pl. barlangokban, vízeséseknél a nedvességből adódóan csúszhat a talaj, így szandál, magassarkú cipő viselését ezeken a helyeken nem ajánljuk, zárt cipő viselését javasoljuk.
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az autóbuszok nem minden nevezetességet, természeti és épített látnivalót, tudnak a bejáratig megközelíteni. A legtöbb esetben 300-500 méterre találhatók a kijelölt buszparkolók, innen kell az utat sétálva megtenni. A várak általában dombon, magaslaton vannak, így nem mindig teljesen sík terepen kell sétálni. A várakban lift nincs, lépcsőkön kell közlekedni - általában a vár helyi vezetője által diktált tempóban.
Az Utazásszervezők programjainkat úgy állítják össze, hogy ezek egy bármilyen korú, a korának megfelelő átlagos egészségi állapotú ember számára ne legyenek megerőltetőek, de egyes programok nagyobb állóképességet igényelhetnek.
Tisztelettel megkérünk mindenkit, mérje fel saját egészségi állapotát, képes-e a kiválasztott programon problémamentesen végigmenni. Munkatársaink szívesen segítenek mindenkinek a számára legmegfelelőbb program kiválasztásában.
Minden esetben kérjen előzetes tájékoztatást a mobiltelefon-szolgáltatótól a célországban érvényes percdíjak stb. vonatkozásában!
Indulás előtt minden esetben gondoskodjanak előre a szükséges valuta beszerzéséről, mert az utazás napján erre nem nyílik lehetőség!

Részvételi jegy, utas tájékoztató, ügyeleti szám
Az utazáshoz szükséges dokumentumokat indulás előtt kb. 5 nappal adják ki Partnereink, ennek megjelenéséről külön értesítjük Utasainkat. Ez általában a részvételi jegy (szállodai voucher, repülőjegy, biztosítási kötvény), amely feljogosítja az Utast az utazáson való részvételre, és amelyet kérjük, mindenképpen vigyen magával az utazásra, mert e dokumentum hiányában Partnereink, valamint közreműködőik megtagadhatják az utazási szerződésben foglaltak teljesítését. A részvételi jegy, valamint az azzal együtt átadott utas tájékoztató tartalmaz minden fontos és praktikus információt (pl. esetleges menetrend-változás stb.), így kérjük, hogy mindenképpen olvassák el és tartsák be az abban foglaltakat. Repülős utazások esetén néhány dokumentumot a repülőtéren kapnak kézhez Utasaink, melyről a Fontos tudnivalók repülős utazások esetén c. tájékoztatásunkban olvashat.
Kérjük, hogy az utazáshoz szükséges dokumentumokat átvétel után különös figyelemmel kezeljék, mivel azok elvesztése vagy megrongálódása esetén a pótlás nehezen megoldható és extra költséggel járhat.
A részvételi jegyen ügyeleti telefonszám is szerepel. Kérjük, hogy az ügyeleti telefonszámot csak indokolt esetben, esetlegesen felmerült probléma esetén hívják. Az ügyeleti telefonszámon helyfoglalás, általános utazási irodai tájékoztatás, talált tárgy információ nincs, ezen a számon utazáson részt vevő hozzátartozót nem tudnak elérni.

És amiről ne feledkezzünk el…
Csoportos utazáson több, különféle karakterű, stílusú Utasunk vesz részt és utazik együtt. Kérjük, legyünk tekintettel egymásra, hiszen mindenki szeretné az utazás során jól érezni magát. Az Utazásszervező és irodánk munkatársai is azon dolgoznak, hogy minden jól sikerüljön a program során és Utasaink élményekkel gazdagodva térjenek haza az általuk választott utazásról.


Autóbuszos utazások esetén


         Alábbi ismertetőnkben – mely az utazási szerződés elidegeníthetetlen részét képezi, és a Fontos tudnivalók általános részének kiegészítésére szolgál – néhány fontos információt szeretnénk közölni autóbuszos üdüléseinkkel, programjainkkal kapcsolatosan, melyet ajánlunk Utasaink figyelmébe, és kérjük, mindenképpen olvassák el. Az alábbi tájékoztató felületes elolvasásából, illetve el nem olvasásából származó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Autóbuszok, praktikus tanácsok


         Az Utazásszervező az utazó létszámnak és a szigorú nemzetközi szabályoknak előírásoknak megfelelő, korszerű, felsőkategóriás, kényelmes, biztonságos, légkondicionált autóbuszt biztosít; rutinos, kiváló helyismerettel rendelkező gépkocsivezetőket alkalmaz.
         Egyes Utazásszervezők a költséghatékonyság biztosítása érdekében (magasabb kihasználtság - alacsonyabb részvételi díj) emeletes autóbuszokat alkalmazhatnak, jellemzően üdülőjáratok esetében.
         Az autóbuszok minden ülése egyforma, függetlenül attól, hogy az annak elején, közepén vagy végén található. A hátsó ülések egyáltalán nem, vagy csak kisebb mértékben dönthetőek, sokszor magasabban vannak elhelyezve, (melyekre egyes Utazásszervezők esetében kedvezmény érvényesíthető). Az ülések egymástól való távolságai autóbusz-típusonként eltérőek lehetnek. Autóbusztípustól függően az ülések hátoldalán újságtartó hálók találhatók. A hálókba csak újságok, iratok helyezhetők, üvegek, egyéb nagy tárgyak nem. Autóbuszainkon többségében van toalett, de Utastársaik érdekében is kérjük, hogy környezetvédelmi és higiéniai okokból azt csak a legszükségesebb esetekben használják (egyes autóbuszokon tilos a használatuk). Folyamatos utazásnál az Utazásszervező 3-4 óránként tart pihenőt.
         Autóbuszos utazásoknál a csomagtérben személyenként csak egy bőrönd, és egy kisebb utazótáska elhelyezését tudjuk garantálni. Az autóbusz utasterébe csak kisebb, napi kézicsomagokat vigyenek fel, melynek őrzéséről Utasainknak kell gondoskodniuk. A csomagtérben Utasonként egy, legfeljebb 20 kg-os bőrönd, az utastérben pedig egy, legfeljebb 5 kg-os kézipoggyász szállítását tudjuk garantálni, a nemzetközi gyakorlatban egyre többször előforduló súlyellenőrzések miatt. Az autóbusz utasterében hagyott értékekért nem vállalunk felelősséget! Az autóbusz folyosóján csomagot elhelyezni a balesetveszély miatt nem megengedett. Az autóbuszok csomagterébe az út során nem használatos csomagok elhelyezhetők, a pihenők időtartama alatt a csomagtérben elhelyezett csomagok hozzáférhetők. Utazás az autóbuszon csak az autóbusz üléseiben lehetséges. Az autóbusz folyosóján, az ülések között, a földön feküdni balesetveszélyes és tilos. Hosszabb utakra célszerű kispárnát, takarót magukkal vinni.
         Az üdülések alkalmával használt autóbuszok többsége melegital-automatával és DVD-lejátszóval felszerelt (egyes esetekben a körutazásokon használtak szintén).
         Az autóbuszon utastársai érdekében is kérjük, ne dohányozzon! Kérjük, az olyan étkezés mellőzését, amely az autóbusz berendezésében bármilyen kárt okoz.
         Autóbuszos programokon (beleértve a belföldi és a külföldi járatokat is) minimum 120 cm magas gyermek vehet részt.

Üléshelyfoglalás a jelentkezés sorrendjében


         Az üléshelyfoglalás általában a jelentkezés (előlegfizetés) és visszaigazolás sorrendjében történik, biztosítva az üléshelyfoglalás lehetőségét, amely a rendelkezésre álló szabad férőhelyek közül választható (egyes esetekben felár ellenében). A választott üléshely az utazás teljes időtartama alatt érvényben marad. Azonban az Utazásszervező fenntartja magának a jogot, hogy az ülésrenden (pl. típusváltás, hozzátartozók együttes elhelyezése, kisebb utaslétszám miatt) változtasson. Ilyen esetekben Utasaink megértését kérjük. Az üléshely az indulás előtt kiadott részvételi jegyen / utas tájékoztatóban is szerepel.

Útvonalak, határok, vezetési idők


         Az autóbuszok útvonalát az Utazásszervező határozza meg. A programok összeállításánál az autóbuszvezetők vezetési- és munkaidejét szabályozó AETR rendelkezéseket kötelezően figyelembe kell venni. Ennek egyik fontos előírása, hogy amennyiben az autóbusz telephelyről való elindulása és oda visszaérkezése között több mint 12 óra telik el, a napi program során egyszer kötelezően az autóbusznak egy helyben, mozdulatlanul 3 órát állnia kell. Az autóbuszok útvonalát, így a menetidőt, illetve a programok sorrendjét az Utazásszervező megváltoztathatja. Az autóbuszok az adott országokban előírt és számukra megengedett sebességgel haladhatnak.
         Az Utazásszervező üdülőjáratok esetén fenntartja a jogot, hogy bizonyos közlekedési feltételek mellett, a gazdaságosság figyelembe vételével egyes nyaralóhelyeket az útvonalon összevonjon, erről Utasait indulás előtt tájékoztatja. Felhívjuk figyelmüket, hogy üdülőjáratok esetén, a visszaúton nem feltétlenül ugyanazon az autóbuszon utaznak, mint odafelé.
         Azon programoknál, melyek olyan határokon haladnak keresztül, ahol úti okmány ellenőrzés, vízum ügyintézés van, a határokon akár több órás várakozás is előfordulhat. Forgalmi, időjárási viszonyokból, határon való várakozásból adódó késésekért az Utazásszervezőt és irodánkat felelősség nem terheli, ebből adódó reklamációt nem fogadunk el.

Fel- és leszállási helyek


         Foglaláskor a fel- és leszállási helyszínt a programnál meghirdetett helyszínek közül meg kell jelölni. Így kötjük meg az utazási szerződést, ez a felszállási helyszín és időpont szerepel a részvételi jegyen. Az autóbuszok a meghirdetett felszállási helyszíneken abban az esetben állnak meg, ha az adott helyszínre foglalás történt. Létszámtól függetlenül megállnak a meghirdetett felszállási helyszínen, ha arra érvényes foglalás, kiadott részvételi jegy van.
         Felszállási hely módosítás személyesen irodánkban lehetséges az Utazásszervező vonatkozó feltételeinek betartásával, általában külön díj ellenében. Indulás előtt 5 munkanapon belül felszállási hely-módosítást nem tudunk elfogadni. A kívánt felszállási hely értesítés nélküli megváltoztatásából keletkezett kár, az utazásról való lemaradás miatt az Utazásszervező nem vállal felelősséget. Amennyiben a felszállási helytől eltérő helyen kíván leszállni a hazautazás alkalmával, kérjük, még indulás előtt írásban jelezni szíveskedjenek. Ez utóbbira egyes Utazásszervezők esetében nincs lehetőség, melynek tényét jelezzük az adott program leírásánál!
         Az autóbuszok csak a meghirdetett felszállási helyszíneken vehetnek fel és tehetnek le Utasokat. Ezeken a helyszíneken kívül fel- és leszállás szerződésszegésnek minősül, ebből adódóan nem lehetséges, ezért ezt ne kérjék az autóbusz személyzetétől.

Találkozás, indulás


         A találkozás, indulás a részvételi jegyen szereplő időpontok szerint történik. Egy adott időpontban általában több autóbusz is indul. Az autóbuszokon szerepel a program nevét, úti célt tartalmazó kiírás, mindemellett az Utazásszervező munkatársaink induláskor segítik Utasaink tájékozódását és megmutatják, melyik busznál kell jelentkezniük. Az autóbuszok a megadott találkozási időpontok előtt sorban megérkeznek. Az idegenvezetők mindaddig nem kezdhetik meg a beszállítást, amíg minden autóbusz a számára kijelölt végleges helyre be nem állt. Az autóbuszokra a beszállítást legkésőbb a találkozási időpontban az Utazásszervező megkezdi. Az autóbuszokra történő felszállás az idegenvezetőnél, a részvételi jegy felmutatásával történő bejelentkezés után lehetséges, az autóbusz középső ajtaján.
         Kérjük, szíveskedjenek a TALÁLKOZÁSI IDŐPONTRA az autóbuszhoz megérkezni, mert az autóbuszok az indulási időpontban írásos jegyzőkönyv felvételét követően ELINDULNAK. A csoportokat a kirándulások során előre meghatározott időpontokra jelentik be kollégáink, így amennyiben Utasunk nem érkezik meg a megadott időpontban a megadott helyszínre, késik, úgy az indulási időponthoz képest maximum 5 percet tudnak várni, majd az autóbusz elindul. Függetlenül attól, hogy utasunk késése milyen okból történik. Ez a visszaindulásra is vonatkozik. Ilyen esetben részvételi díj visszatérítés nem kérhető. Az esetlegesen a visszaindulási helyszínen maradt Utas a hazajutásáról saját maga gondoskodik, költségeit viseli. Kérjük, hogy foglaláskor minden esetben adjanak meg telefonszámot (lehetőleg mobilszámot), melyen az idegenvezető, csoportkísérő szükség szerint keresni tudja Önöket.

Pihenők az utazás során


         Az autóbuszok körutazások, non-stop külföldi utak, csobbanó járatok esetén a nemzetközi előírásoknak megfelelően 3-4 óránként tartanak kb. 30-45 perces pihenőket. A pihenők hosszának meghatározásakor az autóbuszvezetők részére előírt kötelező pihenőidőre is tekintettel van az Utazásszervező. A pihenőket mindig olyan helyeken tartjuk, ahol toalett, mosdó áll Utasaink rendelkezésére. Ezeket feltétlenül vegyék igénybe a pihenők időtartama alatt.
         Egynapos autóbuszos kirándulások esetén, amennyiben az egyhuzamban buszon töltött idő a 2 órát meghaladja, igény szerint maximum egy, 20 perces pihenőt tartunk az út során. Több pihenőre nincs lehetőség. Fontos tudni, hogyha ennél többszöri megállásra lenne szükség, előfordulhat, hogy nem érünk oda egy előre bejelentett időpontra, így a program bizonyos pontjai elmaradhatnak. Ilyen okból történő program elmaradás miatt az Utazásszervező nem vállal felelősséget. Ezen kívül, ha a többszöri megállások miatt az autóbuszvezető napi maximált vezetési ideje visszaúton, útközben letelik, az autóbusznak félre kell állnia mindaddig, míg egy másik autóbuszvezető nem érkezik a helyszínre és nem váltja őt le. Ez több órás várakozást is eredményezhet az út mellett.
         Kérjük, hogy fentieket a foglalás előtt feltétlenül vegyék figyelembe. Amennyiben valakinek egészségügyi okokból ez nem megfelelő, kérjük, ne vegyen részt autóbuszos utazáson, mert többszöri, sűrűbb megállásokat nem tudunk a programokba iktatni.


Repülőgépes utazások esetén


         Alábbi ismertetőnkben – mely az utazási szerződés elidegeníthetetlen részét képezi, és a Fontos tudnivalók általános részének kiegészítésére szolgál – néhány fontos információt szeretnénk közölni repülőgépes üdüléseinkkel, programjainkkal kapcsolatosan, melyet ajánlunk Utasaink figyelmébe, és kérjük, mindenképpen olvassák el. Az alábbi tájékoztató felületes elolvasásából, illetve el nem olvasásából származó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Társasutazások repülőgéppel


         Repülős utakra az utazás menetrendszerinti repülőjárattal történik, esetenként átszállással, és minden esetben a légitársaságok turista osztályára szólnak. Egyes autóbuszos utaknál feltüntettük a repülőgépes csatlakozás részleteit is, amennyiben erre lehetőség van. Repülővel utazó Utasaink programja esetében a napok, az éjszakák és az ellátások száma eltér az autóbuszos programétól. Ezek az egyes programoknál külön feltüntetett érkezéstől – elutazásig értendők. A repülős csatlakozások esetében az autóbuszos csoporthoz történő csatlakozás az esti órákban történik, a közös programok ezen időponttól értendők.
         Repülőjegy rendelésnél vegye figyelembe, hogy a repülőjegy-foglalások csoportosan történnek és a légitársaságok visszaigazolása alapján tudunk helyet biztosítani. A légitársaságok árpolitikája, valamint a kerozin árának és az árfolyamoknak a változása következtében a repülőjegyek visszaigazolt ára és a repülőtéri illeték a csoportos repülőjegy foglalásának időpontjától függően eltérhet a meghirdetett ártól. A különbözetet a ténylegesen fizetendő részvételi díjnál érvényesítjük. A repülőtéri és biztonsági illetékeket a részvételi díjon felül kell megfizetni (kivéve, ha ezt a részvételi díjról szóló tájékoztatás eltérően jelöli meg), és azok személyenként értendők. Összegét a foglaláskor közöljük, azonban az indulásig a hatósági rendelkezések és az árfolyamváltozás következtében módosulhat, melyről irodánk haladéktalanuk tájékoztatást, aktualizálja azokat. A járulékos költségek megfizetése a gyermekekre, egyes esetekben a csecsemőkre is vonatkozik.
         A repülőutakkal kapcsolatosan az Utas tudomásul veszi, hogy a légitársaságok utazási feltételei az Utazásszervezővel kötött utazási szerződés részeivé válnak!
         A menetrend szerinti repülőutak esetében a név hibás megadásából, esetleges névcseréből adódó költségek minden esetben az Utast terhelik, mértékét az adott légitársaság szabályzata tartalmazza. Menetrendszerinti járatok eseten a foglalást követően a repülőjegyek általában nem lemondhatóak, nem módosíthatóak. Repülőjegy esetleges lemondása esetén az ezzel járó összes felmerülő költség a megrendelő Utast terheli, melyet köteles az Utazásszervezőnek megfizetni! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy repülőgéppel történő utazás esetén a módosítási díjak nem az utazási szerződés szerint alakulnak, hanem az esetleges névmódosításra, egyéb változtatásra minden esetben a légitársaság feltételei érvényesek, a szabad helyek függvényében!
         Szervezett repülős utaknál általában a célországban a repülőtér – szálloda – repülőtér transzfert tartalmazza a részvételi díj (az ettől eltérő esetet a programleírásnál feltüntettük).
          A légitársaságok által esetlegesen módosított menetrendekért, késésekért (sztrájk, rossz idő, légtér túlterheltsége stb.), esetleges járattörlésért felelősséget vállalni nem tudunk. Az Utasnak figyelembe kell vennie a jelentős késés, vagy menetrendváltozás előfordulásának lehetőségét az átszállások, a lakóhely-reptér transzfer megszervezésénél, a szabadságok tervezésénél és a kereskedelmi határidők betartásánál, ezen okok miatt bekövetkező kárért az Utazásszervező nem tud felelősséget vállalni. A repülőjárat kiesése vagy technikai okból történő kimaradása esetén a légitársaság kötelezettsége az Utasok szállításáról gondoskodni.
         Utasainkat az utazás megkezdése előtt kb. 7 nappal tájékoztatjuk a pontos menetrendről. A menetrend azonban bármikor változhat, így kérjük Utasainkat, hogy az Önök által megadott mobiltelefonszámon legyenek elérhetőek, hogy az esetleges menetrend-módosításról értesíteni tudjuk Önöket. Az értesítés az Utas érdekkörében felmerült okból való meghiúsulása esetén irodánkat, valamint az Utazásszervezőt felelősség nem terheli, az Utas ilyen indokkal a részvételi díj visszatérítésére, vagy egyéb kártérítésre nem tarthat igényt!
         Csoportos utazásoknál is, kérjük szigorúan betartani az előírt találkozó időpontját, mely az utas tájékoztatóban megadott részleteknek megfelelően a gépindulást megelőzően 2 órával korábban történik (a bejelentkezéshez és biztonsági ellenőrzéshez szükséges idő). Partnerünk képviselőjénél jelentkezni (tábla jelzi) szíveskedjen. Az utas-találkozó megadott időpontjánál 5 percen túli – bármilyen okból történő – késésből eredő kárért, az emiatt elmaradt utazásért irodánk nem vállal felelősséget, az Utas ez esetben kártérítési igénnyel nem fordulhat Partnerünkhöz. Fentiek a visszaindulásra is vonatkoznak. Hazautazáskor az idegenvezető tájékoztatja az Utasokat a transzfer / repülőgép indulási idejéről. Az esetlegesen a visszaindulási helyszínen maradt Utas a hazajutásáról saját maga gondoskodik, költségeit viseli.
         Üléshelyet előzetesen nem tudunk foglalni, azt a légitársaság osztja el. Előfordulhat, hogy az utolsóként érkezők nem tudnak egymás mellett utazni.

Üdülések repülőgéppel (charterjáratok, diszkont járatok)


         Az üdülések többségének lebonyolításakor az Utazásszervezők megbízható és jó nevű légitársaságok által üzemeltetett charterjáratokat vesznek igénybe. A repülőjegyek minden esetben a légitársaságok turista osztályára szólnak. A charterjáratok olyan repülőjáratok, amelyekkel átszállás nélkül juthatnak el a kiválasztott úti célra.
         Egyes esetekben az Utazásszervező diszkont légitársaságok járatait veszik igénybe az utazás megszervezéséhez. Ezekre a járatokra külön poggyászszabályozás érvényes, melyről irodánkban adunk naprakész tájékoztatást. Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a diszkont járatokon fedélzeti ellátás csak külön térítés ellenében, a repülőgépen kérhető.
         A repülőutakkal kapcsolatosan az Utas tudomásul veszi, hogy a légitársaságok utazási feltételei az Utazásszervezővel kötött utazási szerződés részeivé válnak!
         Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy repülőgéppel történő utazás esetén a módosítási díjak nem az utazási szerződés szerint alakulnak, hanem az esetleges névmódosításra, egyéb változtatásra minden esetben a légitársaság feltételei érvényesek, a szabad helyek függvényében!
         A repülőtéri és biztonsági illetékeket a részvételi díjon felül kell megfizetni (kivéve, ha ezt a részvételi díjról szóló tájékoztatás eltérően jelöli meg), és azok személyenként értendők. Összegét a foglaláskor közöljük, azonban indulásig a hatósági rendelkezések és az árfolyamváltozás következtében módosulhat, melyről irodánk haladéktalanuk tájékoztatást, aktualizálja azokat.
         A menetrendről előzetes felvilágosítást irodánkban kaphatnak, de ezek változtatásának jogát a légitársaságok fenntartják, erre sajnos nincs befolyásunk. A pontos menetrend indulás előtt kb. 7 nappal válik elérhetővé, kérjük Utasainkat, hogy az Önök által megadott mobiltelefonszámon legyenek elérhetőek, hogy az esetleges menetrend-módosításról értesíteni tudjuk Önöket, ami akár az indulás napján is előfordulhat. Az értesítés az Utas érdekkörében felmerült okból való meghiúsulása esetén irodánkat, valamint az Utazásszervezőt felelősség nem terheli, az Utas ilyen indokkal a részvételi díj visszatérítésére, vagy egyéb kártérítésre nem tarthat igényt! A charterjáratokra szóló részvételi jegyek irodánkban vagy a repülőtéren, indulás előtt, az Utazásszervező által megadott találkozási időpontban, annak képviselőjétől vehetők át.
         Repülős utaknál kérjük az utas-tájékoztatóban megadott időpontban (általában a gépindulást megelőzően 2 órával korábban /a bejelentkezéshez és biztonsági ellenőrzéshez szükséges idő/) a repülőtéren Partnerünk képviselőjénél jelentkezni (tábla jelzi) szíveskedjen. Az utas-találkozó megadott időpontjánál 5 percen túli – bármilyen okból történő – késésből eredő kárért, az emiatt elmaradt utazásért irodánk nem vállal felelősséget, az Utas ez esetben kártérítési igénnyel nem fordulhat Partnerünkhöz. Fentiek a visszaindulásra is vonatkoznak. Hazautazáskor a telepített idegenvezető, a szálloda recepcióján elhelyezett tábla segítségével tájékoztatja az Utasokat a transzferbusz / repülőgép indulási idejéről. Az esetlegesen a visszaindulási helyszínen maradt Utas a hazajutásáról saját maga gondoskodik, költségeit viseli.
         A repülőtéren az Utazásszervező magyar nyelvű, helyi képviselője várja az Utasokat, ám a repülőtéri szabályok értelmében a tranzitváróba nem mehetnek be. Kollégáink érkezéskor az érkezési csarnok előtt, hazautazáskor az indulási csarnokban állnak az Önök rendelkezésére. A transzferbuszokon magyar vagy általános idegen nyelven beszélő kísérő tartózkodik.
         A nemzetközi légi közlekedésben szokásos előírások alapján az Utazásszervező fenntartja az indulási hely, idő a repülési útvonal, a közbenső leszállások, a légitársaság kiválasztása, a repülőgép típusa és a repülési terv megváltoztatásának jogát. Az utak első es utolsó napja utazási napok, így azokra semmilyen más programot nem szerveznek Partnereink az utazást kivéve, ezért nem tekinthetők nyaralási napnak sem. Az odautazás esti járat esetén az első éjszakába, a hazautazás reggeli járat esetén az utolsó éjszakába nyúlhat.
         A légitársaságok által esetlegesen módosított menetrendekért, késésekért (sztrájk, rossz idő, légtér túlterheltsége stb.), esetleges járattörlésért felelősséget vállalni nem tudunk, ezen esetekben a felelősség a légitársaságot terheli. Az Utasnak figyelembe kell vennie a jelentős késés, vagy menetrendváltozás előfordulásának lehetőségét az átszállások, a lakóhely-reptér transzfer megszervezésénél, a szabadságok tervezésénél és a kereskedelmi határidők betartásánál, ezen okok miatt bekövetkező kárért az Utazásszervező nem tud felelősséget vállalni. A repülőjárat kiesése vagy technikai okból történő kimaradása esetén a légitársaság kötelezettsége az Utasok szállításáról gondoskodni.
         A 2 éves kor alatti gyermekek es csecsemők külön ülőhelyfoglalással nem rendelkeznek, ezért a repülőút alatt az egyik szülő ölében tartva kell utazniuk. 2 éven aluli gyermekekhez es csecsemőkhöz feladandó csomag nem rendelhető. Irodánk 18 éves kor alatti utazót csak felnőtt kíséretében engedélyez üdülésre. A menetrend szerinti repülőutak esetében a név hibás megadásából, esetleges névcseréből adódó költségek minden esetben az Utast terhelik, mértékét az adott légitársaság szabályzata tartalmazza. Menetrendszerinti járatok eseten a foglalást követően a repülőjegyek általában nem lemondhatóak, nem módosíthatóak.
         Üléshelyet előzetesen nem tudunk foglalni, azt a légitársaság osztja el. Előfordulhat, hogy az utolsóként érkezők nem tudnak egymás mellett utazni.

Csak charterjegy foglalása


         Irodánkban lehetőség van csak repülőjegy vásárlásra is, az aktuális árakról érdeklődjenek munkatársainknál. Csak repülőjegy foglalása esetén az ár nem tartalmazza a transzfert, de külön kérésre és kalkuláció alapján egyéni transzfert tudunk biztosítani! Egyéni transzferre vonatkozó igényüket már a foglalásnál jelezzék. Kérjük csak repülőjegyet foglaló Utasainkat, hogy érkezéskor feltétlenül vegyék fel a kapcsolatot Partnerünk helyi képviselőjével, ill. a hazautazás előtt legalább két nappal érdeklődjenek az esetleges menetrendváltozásokról. A kapcsolatfelvétel elmaradásából eredő károkért az Utazásszervező nem vállal felelősséget. Az utas tudomásul veszi, hogy csak charter jegy vásárlása esetén a repülőjegy a visszaigazolást követően nem visszatéríthető, nem módosítható, útlemondási biztosítás nem köthető hozzá.

Belföldi transzfer-csatlakozások


         Egyes Utazásszervezők esetében lehetőség van lakhely szerinti település – indulási helyszín / repülőtér – lakhely szerinti település transzfer-csatlakozás foglalására ingyenesen vagy térítés ellenében. Ezt jellemzően a vidéken lakó Utasaink veszik igénybe, amely minden esetben gyűjtőjárat (Utastársakkal együtt utaznak) és közvetített szolgáltatás, így a transzferszolgáltató szerződése érvényes rá.
         Az esetek többségében Vácról nem biztosítanak transzfer-csatlakozási lehetőséget az Utazásszervezők, mert a jellemzően budapesti indulási helyszínek, és a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér is tömegközlekedéssel kedvező feltételekkel megközelíthető.

Parkolás a repülőtéren


         Az irodánkban készült foglalásokhoz egyes Partnereink esetében kedvezményes parkolást tudunk biztosítani a vecsési Fapados Parkolóban. Ennek aktuális áráról, feltételeiről tájékozódjon irodánkban. Az előfoglalási időszakban készült foglalásokra általában 50% kedvezményt biztosít az Utazásszervező. Kérjük, hogy parkolásra vonatkozó igényét már a foglaláskor jelezze!

Repülőtéri biztonsági és egyéb előírások, poggyász-és csomaginformációk


         A transzferváró területén lévő üzletekben vásárolt italok csomagjait kérje lezárni, a blokkot őrizze meg. A zárat csak a vámvizsgálat után nyithatja fel! (Többszöri átszállásnál csak az utolsó vámvizsgálat után!)
         Kérjük, vegyék figyelembe a légitársaságok által előírt csomagokra vonatkozó szabályokat, valamint az EU által előírt biztonsági szabályokat, mely a kézipoggyászban szállítható folyadékok korlátozására vonatkozik, valamint a feladott és a kézipoggyászra vonatkozó maximális méret és súlykorlátozásokat. A repülőtereken, menetrendszerinti repülőjárat esetében általában személyenként legfeljebb 20 kg-os csomagot vesznek fel a megvásárolt repülőjegy ellenében. Ezen méret-és súlykorlátozás légitársaságonként, desztinációnként változhat.) A túlsúlyos bőröndökért külön kell fizetni. Kézipoggyászként általánosan a 8 kg-ot meg nem haladó kisebb táskát fogadnak el, melyet az Utas segítség nélkül fel tud rakni a felső csomagtérbe. Kézipoggyászát mutassa meg a becsekkolásnál. Értékeiket az utazás során a kézipoggyászban tartsák maguknál.
         A charterjáratokra vonatkozó poggyászszabályozásról irodánkban nyújtunk felvilágosítást.
         Ha speciális csomagot szeretne feladni, már a foglalásnál jelezze azt. A speciális csomagok (kerékpár, szörf deszka, golfütő, stb.) szállításáért a légitársaság speciális szállítási költséget számolhat fel, melyet az Utasnak kell megfizetnie. Ezen csomagok szállítása során keletkezett károkért sem a légitársaság, sem irodánk nem vállal felelősséget. Amennyiben a repülőgépre feladott útipoggyásza az utazás során megsérül, késik, vagy elvész, kérjük, minden esetben vegyenek fel jegyzőkönyvet a repülőtéri tranzitban lévő „lost and found” irodában, illetve haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot a légitársasággal, vagy helyi képviselőnkkel. A jegyzőkönyv felvételéhez meg kell adnia az elveszett poggyásza ismertetőjegyeit, az érkezés utáni tartózkodási helyét (hazautazásnál itthoni lakcímét), és be kell mutatnia a csomagfeladó szelvényét. Esetleges kártérítést csak ilyen jegyzőkönyv alapján követelhet a légitársaságtól, ill. biztosítójától. Amennyiben a légitársaság nem tesz eleget kötelezettségeinek, úgy – Európai Uniós tagállamból történő kiindulás esetén – a kiindulás helye szerinti; míg Európai Unión kívül eső kiindulópontról induló és az Európai Unió tagállamában bejegyzett légitársasággal szembeni panaszát a járat célállomása szerinti Európai Uniós tagállam illetékes nemzeti hatóságánál teheti meg.
         Felhívjuk kedves Utasaink figyelmét, hogy egyes sportfelszerelések, valamint extra méretű és különleges csomagok szállítására a transzferbuszokon nincs lehetőség, egyéni transzfert azonban tudunk biztosítani, ezt kérjük előre jelezni irodánk felé. További információ: www.bud.hu.

Gyógyszer szállítása a repülőút során


         Az első és legfontosabb szabály, hogy utasforgalomban veszélyes áru szállítása tilos! Gyógyszerek és egyéb orvos által felírt készítményekre (inzulin, folyadék, stb.) nem kell külön engedély, de csak az utazáshoz és a tartózkodáshoz elegendő készítményt érdemes magunkkal vinni, betartva az általánosan elfogadott elveket! Fémbeültetés és pacemaker alkalmával sem kell engedélyt kérni, de utasbiztonsági átvizsgálás előtt érdemes szólni az ott szolgálatot teljesítőknek, főleg pacemaker esetében! A biztonság kedvéért, elkerülendő a félreértéseket, érdemes az orvostól, vagy a kezelést végzőtől egy írásos dokumentumot kérni az utazás előtt, hogy az utasnak szüksége van az adott gyógykészítményre az utazás ideje alatt! A légitársaságok, a tranzit országok és a célállomások előírásai és szabályai eltérőek lehetnek, ezekről indulás előtt érdemes tájékozódni!

Célországbeli transzfer utak


         Kérjük, minden utazás előtt győződjenek meg róla, hogy csomagjuk a megfelelő transzferbuszra került-e fel. Transzferbuszok mind klimatizáltak, ezért javasoljuk, hogy a buszra vigyenek magukkal pulóvert, sálat vagy hosszú ruhát. Alkalmanként a közlekedési helyzet miatt előfordulhat, hogy a transzferbuszok nem tudják megközelíteni a hotelek bejáratát, így lehetséges, hogy a bejáratot csomagokkal, gyalog kell megközelíteni. Egy transzferbusz több szállodába is szállít Utasokat, így türelmüket és megértésüket kérjük a később leszálló Utasainknak.


Hajós utazások esetén


         Alábbi ismertetőnkben – mely az utazási szerződés elidegeníthetetlen részét képezi, és a Fontos tudnivalók általános részének kiegészítésére szolgál – néhány fontos információt szeretnénk közölni hajós üdüléseinkkel, programjainkkal kapcsolatosan, melyet ajánlunk Utasaink figyelmébe, és kérjük, mindenképpen olvassák el. Az alábbi tájékoztató felületes elolvasásából, illetve el nem olvasásából származó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Utazás hajóval, komphajóval társasutazások esetén


         Autóbuszos utazásoknál nem lehet az autóbusz kikötőbe való érkezését és a komphajó indulását teljesen összehangolni. Azért, hogy egyetlen esetben se maradjanak le Utasaink egy komphajóról, az autóbusznak kell időben megérkeznie a kikötőbe. Ez esetenként változó idejű, beszállásra való várakozással jár. A komphajókon be- és kiszállásnál fokozottan figyeljen az idegenvezető tájékoztatására. Mivel ilyenkor a komphajón gépjármű forgalom is van, mindig a csoporttal közlekedjen, figyeljen a balesetveszélyre. Hajózás közben az autóbuszhoz, a komphajó aljába balesetveszély miatt nem szabad lemenni.

Tengeri, illetve folyami all inclusive hajóutak részvételi díja


         A részvételi díj személyenkét, kétágyas elhelyezés esetén értendő, és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
         • elhelyezést a kiválasztott kabinkategóriában
         • a hajón teljes ellátást és korlátozott italfogyasztást (reggelihez fogyasztható italok: gyümölcslevek, kávé, tea, tej, víz; napközben víz a hajó büfééttermeinek nyitva tartási idején belül)
         • a hajón található szórakoztató- és sportlétesítmények használatát.
         A részvételi díj az alábbiakat nem tartalmazza:
         • a személyes kiadásokat (telefon, minibár stb.)
         • kozmetikai kezelések, masszázs
         • az italfogyasztás egy részét (minden alkoholtartalmú ital és bizonyos üdítőitalok), az italokra 15% felszolgálási díjat számítanak fel, (ezért javasoljuk italcsomagok megváltását, melyről kérje kollégáink tájékoztatását)
         • a javasolt borravalót • UNICEF 1€-ós adományt, amit automatikusan felszámolnak
         • a parti kirándulásokat a hajóút során (a kirándulások a helyszínen fizethetők be).

Gyermekkedvezmény


         A Costa, az MSC és a Louis hajótársaság legtöbb hajóútján a gyermekek ingyenes részvételének lehetősége a magyar családok számára is jelentős vonzerő, hiszen a nyaralással kapcsolatos családi költségvetést jótékonyan befolyásolja ez a kedvezmény. Két felnőttel egy kabinban utazó gyermekeknek (max. 2) csak a kikötői illetéket kell fizetniük.

Kabinkategóriák, kikötőbe jutás, parkolás a kikötőben, fakultatív programok


         Az ajánlatokban különböző kabinok között válogathat: belső kabin, ablakos kabin, erkélyes kabin, lakosztály.
         Utazás az indulási kikötőbe egyénileg történik, de irodánkban lehetőség van repülőjegy foglalására. Genovában, Velencében és Civitavecchiában őrzött parkolót tudunk biztosítani személygépkocsija számára, míg Ön a fedélzeten van, melynek ára: éjszakánként kb. 11 euró (helyszínen fizetendő).
         A hajótársaságok által meghirdetett parti, fakultatív jellegű kirándulások a hajóutak árában nem szerepelnek. A kirándulásokra a hajón, a “Parti kirándulások” irodájánál lehet jelentkezni.

Görög szigetek között közlekedő komphajók


         A szigetek között közlekedő hajók általában olyan komphajók (ferry-boat), amelyeken étterem, bár, játékterem, büfé teszik kellemessé az utazást. Az Utazásszervezők által biztosított helyek turistaosztályra szólnak, ez egy olyan fedett részt jelent, ahol kényelmes ülések találhatók. A hajókon felár ellenében kabin is igényelhető. Bizonyos szigetekre szárnyashajók is közlekednek, ezek körülbelül fele annyi idő alatt teszik meg az utat, mint a normál komphajók.


Egyéni utazások esetén


         Alábbi ismertetőnkben – mely az utazási szerződés elidegeníthetetlen részét képezi, és a Fontos tudnivalók általános részének kiegészítésére szolgál – néhány fontos információt szeretnénk közölni egyéni utazással (is) foglalható üdüléseinkkel kapcsolatosan, melyet ajánlunk Utasaink figyelmébe, és kérjük, mindenképpen olvassák el. Az alábbi tájékoztató felületes elolvasásából, illetve el nem olvasásából származó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Hivatalos iratok


         Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy indulás előtt informálódjanak a biztosító társaságuknál a külföldre szóló biztosítási zöldkártyák kiállításának feltételeivel kapcsolatban. Saját érdekükben és a külföldi kellemetlenségek elkerülése érdekében nemzetközi biztosítási zöldkártya nélkül ne hagyják el az országot. (A zöldkártya egy nemzetközi gépjármű-felelősségbiztosítási bizonylat, melyet a biztosítók állítanak ki a biztosított számára a külföldön megkívánt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet meglétének igazolására. A zöldkártya tehát a magyar kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás külföldre való kiterjesztését igazoló nyomtatvány. A zöldkártyát a biztosítók a felelősségbiztosítási fedezet fennállásának utolsó napjáig /biztosítási díjjal fedezett időszak vége + 30 nap/ állítják ki. A zöldkártyát legkevesebb 15 napra állítják ki.) Érvényes vezetői, ill. forgalmi engedélyüket vigyék magukkal! Az EU szabványnak megfelelő fényvisszaverő védőmellény hiányát a közúti ellenőrzés során büntetik!

Autópályadíjak


         Az autópályadíjakat egyes országokban szakaszonként, fizető kapuknál kell kiegyenlíteni, nincs autópályamatrica. Annak ellenére, hogy a fizető kapuknál általában euró-ban is lehet fizetni, saját tapasztalataink alapján és a kapuknál történő pénzváltásból adódó nehézségek miatt azt javasoljuk, hogy legyen Önöknél az adott ország fizetőeszközéből elegendő, és azzal egyenlítsék ki az autópályadíjakat. Általában minden ország határátkelőhelyén lehet eurót az adott ország pénznemére váltani.

Üzemanyagárak, sebbességkorlátozások


         A töltőállomásokon a benzinárak között nagyobb különbségek is előfordulhatnak. A kőolaj világpiaci árának ingadozása miatt kérjük, indulás előtt tájékozódjon a pontos üzemanyagárakról!
         Kérjük Utasainkat, hogy ügyeljenek az egyes országok sebességkorlátozásainak betartására, különösen a lakott területen!

Érkezés, elutazás


         • A turnusok Olaszországban és Horvátországban általában szombattól szombatig tartanak, azaz 8 nap / 7 éjszakásak. Egyes szálláshelyek esetében lehetőség van rövid tartózkodásra, melyért azonban felárat kell fizetni. Erről az adott szállás bemutatásánál informálódhat.
         • Érkezéskor a Vendégeknek az ún. " voucher "-en (szállásutalvány) megjelölt helyen kell jelentkezniük.
         • A bejelentkezéshez szükség lesz egy személyazonosító okmányra (útlevél, személyi igazolvány stb.) a kötelező helyi rendőrségi bejelentéshez.
         • Szállodai foglalás esetén a szobák általában 14.00 órától, az apartmanok viszont csak a délutáni nyitvatartási időben, azaz általában 15:30- 19:00 óra között foglalhatók el (szálláshelyenként változó). A voucheren megadott érkezési időt - apartman esetén - feltétlenül be kell tartani, mert a helyi iroda a jelzett időpontban mindenképpen bezár és a kulcsokat nincs módjukban átvenni! 19.00 óra után az apartman kulcsa csak másnap vehető át a megadott utazási irodában 09.30-12.00 óra között. Amennyiben a partnerirodával történt előzetes egyeztetés után az apartman kulcsa 19.00 óra utáni is átvehető, mintegy 30-40 EUR/óra késlekedési díjat számolnak fel. Kései érkezés esetén kérjük, hogy Utasaink minden esetben legkésőbb 18.00 óráig értesítsék az irodát/szállodát a részvételi jegyen megadott telefonszámon vagy hívják az Utazásszervező ügyeleti mobilszámát.
         • Amennyiben érkezésük bármely ok miatt előreláthatólag eltér a "hivatalos" turnusváltástól, úgy azt kérjük irodánkban feltétlenül előre jelezni!
         • Saját elhatározásból későbbi érkezés vagy korábbi távozás esetén a vendég által befizetett részvételi díjból viszszatérítés nem jár, még akkor sem, ha azt előre jelezte.
         • A lakásokat ill. szállodai szobát az elutazás napján általában legkésőbb délelőtt 9:00 óráig kell elhagyni.
         • Távozáskor a lakást tiszta/rendes állapotban kell átadni. A mosogatásra – még ha takarítási díj fizetési kötelezettség is áll fenn – a "turnusvégi takarítás" nem terjed ki!
         • Mindig ki kell vinni a szemetet és ki kell üríteni a hűtőszekrényt, akkor is, ha az ár tartalmazza a takarítást vagy a helyszínen kötelezően fizetendő. Ezek elmulasztása esetén a kaucióból vonják le a helyi iroda által meghatározott összeget! Ha a takarítás választható, csak tökéletesen elvégzett takarítást fogadjanak el! A nem családos fiatalok utazása esetében a takarítás módja és összege a leírásban szereplőtől eltérő lehet.

Szállások, felszereltség


         • Konkrét szállodák esetében, vagy ha az apartmanok ún. "típus- apartman"-ként kerülnek értékesítésre a szállás neve, pontos címe és elhelyezkedése általában a visszaigazoláskor, vagy legfeljebb az utazás hetében megadásra kerül.
         • "Joker" apartman vagy szálloda esetén viszont ez csak a helyi partnerirodában történő bejelentkezéskor, kulcsátvételkor derül ki. Egymás melletti lakásokat "Joker" konstrukcióban nem tudunk garantálni.
         • A lakások zömmel csak nyáron üzemelo ún. "nyaraló apartmanok", melyek színvonalukat tekintve "standard" kategóriába sorolhatók, azaz kialakításuk, berendezésük, felszereltségük átlagos. Ezektől eltérő, nívósabb szálláshelyeket is találnak kínálatunkban, de magasabb árakon.
         • A lakások berendezése/felszerelése: konyhasarok, közepes méretű hűtőszekrénnyel (120 literes, kis mélyhűtő résszel), étkezőrész (annyi edényzet és evőeszköz, ahány főre a lakás hitelesítve van), hálószoba vagy szobák, helyi szokás szerint esetenként fémvázas – sodronyos, puha matracos ágyakkal, a tulajdonos ízlését tükröző berendezéssel.
         • Olaszországban a tűzhelyek általában PB gázzal működő sütő nélküli gáztűzhelyek. Érkezéskor feltétlen ellenőrizzék a gázpalackokban a gáz mennyiségét, s bármilyen mértékű hiányáról értesítsék az Utazásszervezőt, vagy a helyi utazási irodát. Vasárnap nem lehet gázpalackot cserélni!
         • Az apartmant mindig áramtalanítva adják át. Minden apartmanban található egy központi kapcsoló (biztosítékokkal) a bejárati ajtó közelében! Az apartmanok elektromos rendszere gyenge, ezért a nagyobb teljesítményű elektromos berendezések (mikro, vízforraló stb.) egyidejű használata kiverheti a biztosítékokat. A konnektorok nem a hazai szabványnak megfelelőek, ezért átalakítót (transformatore) kell használni, amelyet a helybeli nagyobb üzletekben, bevásárlóközpontokban lehet kapni pár euró-ért, vagy célszerű az utazás előtt beszerezni.
         • A légkondicionáló, mikrosütő, mosógép, TV nem a lakások alaptartozékai, ezért ezekért, ha megtalálhatóak a lakásban, úgy esetenként külön díj fizetendő.
         • Az egynél több szobás lakásokban az egyik szobában általában emeletes ágy van és ez a szoba kisebb is a többinél. A nappaliban lévő kanapéágy általában kinyitható, fémszerkezetű ágymatraccal. A pótágy esetenként fotelágy is lehet.
         • Az ágyakhoz takaró, ill. párna van (ha nincs azt külön jelezzük), de ágyneműhuzatot, lepedőt vinni kell vagy a helyszínen bérelhető. Higiéniai okokból a párnahuzatot, ill. a matracot védőhuzattal látják el, amelyek nem használhatók ágyneműhuzatokként!
         • Törülköző, konyhai textíliák (konyharuha és asztalterítő) tisztító-, mosó- és mosogatószerek a lakásokban nincsenek . Éles kést és fél-lágy sajtreszelőt, kávéfőzőt mindig vigyenek magunkkal!
         • Azokban az apartmanokban ahol szolgáltatásként feltüntetetik a grillezés lehetőségét, ott csak a grillezésre alkalmas helyet alakítják ki, a grillezéshez szükséges eszközöket (grillrácsot, faszenet stb.) vinni kell!
         • Minden apartmanháznak van házirendje, amelyet be kell tartani. A szabályokat tapasztalatból írják, a célja, hogy megvédjék az apartmanokat és elkerüljék az utólagos félreértéseket. (Például: a strandkellékeket felfújt állapotban az apartmanban tárolni tilos.)
         • A lakás elfoglalásakor kérjük, hogy ellenőrizzék annak tartozékait (létszámnak megfelelő mennyiségben) és ha hiányosságot, vagy meghibásodást észlelnek, azt a lehető legrövidebb időn belül, még a kicsomagolás előtt jelezzék a helyi partnerirodában. Amennyiben ezt nem teszik meg, úgy a fogadók úgy tekintik, hogy mindent rendben találtak, s a távozás előtti lakásátvételkor általuk észlelt esetleges kárt, vagy hiányt Önökkel készpénzben téríttetik meg. Elmulasztott helyszíni hibajelzést hazaérkezés után nem áll módunkban elbírálni!

Árak, helyszínen fizetendők


         • Apartmanok esetében ún. kaució (biztonsági letét) megfizetése kötelező, melyet a lakások rendben történő, hiánytalan leadásakor visszakapnak. Erről írásos igazolást adnak, amit javaslunk megőrizni a befizetett összeg igazolása érdekében! A kaució biztosítékként szolgál arra az esetre, ha az Utas a szálláshelyen szándékosan, vagy gondatlanul kárt okoz. A nem családos fiatalok utazása előzetes egyeztetés alapján lehetséges. A kaució mértéke nem családos fiatalok esetében a katalógusban szereplő összegtől eltérő lehet (akár 100 €/fő!). A katalógusban szereplő ártáblázatokban feltüntetett forintban megadott költségeket az irodánkban kell megfizetni. Euróval a helyszínen is lehet fizetni!
         • Az esetleges egyéb, a helyszínen kötelezően fizetendő költségeket az adott szálláshelyre vonatkozó ártábla alatt mindenkor jelezzük.
         • Szállodai elhelyezésnél a gyermekár csak két teljes árat fizetővel egy szobában történő elhelyezés esetén érvényes. Apartmanokban gyermekkedvezmény nem érvényesíthető, hiszen az árak többsége nem személyenként, hanem lakásonként értendő.
         • Gyermek ingyenes szállása esetén is egyes szállodákban ellátás címen bizonyos összeget fizetni kell a helyszínen.
         • Egyes apartmanokba kisméretű háziállatok vitele (előzetes bejelentési kötelezettség ill. általában helyszíni díjfizetés ellenében) engedélyezett.
         • Ünnepek, kiemelkedő események, rendezvények idején, vagy egy hétnél rövidebb foglalás esetén, általában felár fizetendő!
         • Az ár nem minden esetben tartalmazza az üdülőhelyi díjat, amely a helyi törvényeknek megfelelően a helyszínen fizetendő naponta és személyenként a szállás besorolásától és elhelyezkedésétől függő mértékben.
         • Az Utazásszervezők az árakat a mindenkori „ár-érték arány“ elvének figyelembe vételével kalkulálták (alacsonyabb ár = gyengébb minőség, magasabb ár = nívósabb szálláshely). Kérjük, hogy szálláshely választásuknál ezt mindenkor vegyék figyelembe!

Szolgáltatások, étkezés, strandhasználat, medencék


         • Olaszországban, Horvátországban az apartmanoknak ill. szállodáknak (***-ig) általában nincs garázsa. Amelyek mégis rendelkeznek pl. kocsibeálló hellyel, azt külön jelezzük. Apartmanok és szállodák esetén a parkolóhelyek korlátozott számban állnak rendelkezésre. Apartman esetén egy lakáshoz csak egy db kocsihely tartozik! A parkolóhelyek csak normál méretű személyautó estén vehetők igénybe, ettől eltérő méretű járműveknél (terepjáró, szabadidő autó, kisbusz, stb.) nem tudjuk a parkolást garantálni, még számozott parkolóhely esetén sem. Egyes üdülőhelyeken a szállodáknál és apartmanoknál kevés a rendelkezésre álló parkolóhely, így előfordulhat az egymás mögé parkolás, vagy az indítókulcs leadása a portán. Őrzött parkoló, illetve garázsbérlés általában mindenütt lehetséges a szálláshely közelében – helyszíni foglalással, ill. fizetéssel.
         • Kérjük, hogy mindig nézzék meg érkezéskor a reggeli, az ebéd, a vacsora pontos időpontját, mert csak a megadott időpontban lehet ezeket igénybe venni. Ha bármelyiket elmulasztják, más időpontban nem étkezhetnek és a díjai nem igényelhetők vissza.
         • A főétkezések az italok árát nem tartalmazzák, azok a helyszínen fizetendők. Az ettől eltérő kondíciókat minden esetben külön jelezzük. A szálloda éttermében megrendelt palackos italokat nem szükséges egyszerre elfogyasztani, kérésre felcímkézik, és másnap újból kiteszik az asztalra. Sok szállodában damasztszalvétát adnak a főétkezésekhez, amelynek használata a teljes tartózkodás idejére szól.
         • Amennyiben a szállás ára magában foglalja a strandszervizt is, azt az ártábla alatt külön jelezzük. Egyéb esetben a strandhasználati díj szobánként, vagy apartmanonként a helyszínen fizetendő. A strandon egy napernyő, egy nyugágy és egy nyugszék jár szobánként, ill. lakásonként a helyi partner által megadott helyre, ettől eltérni nem lehet. Ha a kijelölt hely nem megfelelő a strandon, abban az esetben a strandhasználatot újra meg kell fizetni a helyi szolgáltatónak. Ha további napernyőre/nyugágyra/nyugszékre lenne szükség, azt a helyszínen kell igényelni és fizetni a helyi szolgáltatónál.
         • A medencék általában június elejétől szeptember közepéig használhatók. Kérjük, hogy a medencék körül fokozottan figyeljenek gyermekeikre, mert előfordulhatnak csúszás- és balesetveszélyes szakaszok is. A medencék használata a legtöbb helyen csak szakember felügyelete mellett engedélyezett, ezért a mediterrán térségben szieszta idejére (12 és 16 óra között) bezárják azokat, ill. 18, vagy 19 óra után már nem vehetők igénybe. Az úszómedencékben úszósapka használata kötelező! Higiéniai okokból a medencék vizét időnként cserélik, illetve vegyszeres anyaggal kezelik/tisztítják. Ezt általában éjszaka végzik, megértésüket kérjük, hogy ezen időszakban a medencéket nem lehet használni.

Lakástípusok


         • Az alábbi apartman típus alaprajzok minták.
         • A lakásokban csak annyian lakhatnak, amennyire az hitelesítve van, ill. meghirdetésre kerül. A gyermekek kortól függetlenül személynek számítanak. Ha Utasaink a megadott létszámnál többen érkeznek, a partnerirodák megtagadhatják az apartman átadását. Ha más módon észlelik a többletlétszámot, az illegális utast kitilthatják az apartmanból vagy többlet költség megfizetésére kötelezhetik! Ennek elkerülése érdekében a pótágy igényt minden esetben előre jelezni kell! Az apartmanokban maximum egy pótágy helyezhető el.
         • A lakások helyiségeinek és berendezési tárgyainak nem rendeltetésszerű használatából adódó károkozást, s az ebből adódóan, a helyszínen felmerülő, ill. a helyi iroda által kirótt kártérítési kötelezettségeket nem áll módunkban felülbírálni.
         LEGGYAKORIBB OLASZ APARTMANTÍPUS ALAPRAJZOK*

                                                                                                                         
                                                                 MONO / kb. 25-30 nm               BILO / kb. 35-40 nm                  TRILO / kb. 45-50 nm                 QUADRILO / kb. 55-60 nm


         * Az itt közölt alapterületek csak tájékoztató jellegűek, egyes apartmanok ettől eltérhetnek.

Értékek, biztosítás


         • Mint mindenhol, előfordulhatnak lopások (kézitáskából, autóból, lakásból stb.) Kérjük, hogy fokozottan vigyázzanak értékeikre! Úti okmányaikat, értéktárgyaikat, pénzüket soha ne hagyják az autóban! Az apartmanban / hotelszobában mindig gondosan zárják be az ablakokat és az ajtókat, még a felsőbb emeleteken is. Őrizetlenül hagyott értéktárgyakért a fogadó iroda / szálláshely felelősséget vállalni nem tud. Készpénz elvesztése/ellopása esetén a biztosító sem térít.
         • Irodánkban fakultatív baleset-, betegség-, és poggyászbiztosítás köthető, melynek részleteiről az Utasbiztosítás kötése menüpontban tájékozódhat.
         • Esetleges kényszerű útlemondás esetére – a megrendeléssel egyidejűleg – útlemondási biztosítás is köthető, mely a részvételi díj 1-5 %-a.

Észrevételek, reklamáció


         Kérjük, olvassák el a Fontos tudnivalók általános részének ide vonatkozó Észrevételek, reklamáció, panaszkezelés című részét!


Belföldi utazás esetén


         Alábbi ismertetőnkben – mely az utazási szerződés elidegeníthetetlen részét képezi, és a Fontos tudnivalók általános részének kiegészítésére szolgál – néhány fontos információt szeretnénk közölni belföldi üdüléseinkkel, programjainkkal kapcsolatosan, melyet ajánlunk Utasaink figyelmébe, és kérjük, mindenképpen olvassák el. Az alábbi tájékoztató felületes elolvasásából, illetve el nem olvasásából származó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Az utazási szerződésről


         • Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át az Utazásszervező utazási szerződősét. A Partnereink aktuális utazási feltételeiről elérhetőségeink valamelyikén, vagy személyesen irodánkban kérhet teljes körű tájékoztatást. Az Utazásszervező által kiadott hibajegyzék a szerződés elidegeníthetetlen részét képezi. Az utazási feltételekben közölt információk figyelmen kívül hagyása esetén irodánk nem vállal felelősséget!

Üdülések


         • Az utazásra való jogosultságot az irodánkban kapott részvételi jegy igazolja, ezért kérjük, azt átvételkor figyelmesen olvassa el, és semmiképpen ne felejtse otthon!
         • Az üdülést és a kedvezményesen igénybe vehető szolgáltatásokat a részvételi jegyen feltüntetett személyek csak az azon szereplő időpontban vehetik igénybe.
         • Jelentkezni a megadott címen, illetve az adott szálláshelyen a részvételi jegy felmutatásával kell.
         • A szobát az első napon 14 órától foglalhatja el és az utolsó napon 10 óráig használhatja.
         • Késői érkezést (18 h után) előre kell jelezni!
         • A félpanzió reggelit és egy főétkezést (általában vacsorát) tartalmaz.
         • A gyógykúrák általában minimum 7 éj foglalás esetén vehetők igénybe, orvosi beutalóval, TB kártyával, a TB által meghatározott helyszíni térítés ellenében.
         • A szálláshelyek esetében a szobaelosztást nem az Utazásszervező, ill. irodánk végzi, hanem a helyszíni szállásadók intézik. Esetleges előre jelzett kívánságokat, speciális igényeket (pl. nem dohányzó szoba, földszinten lévő szoba stb.) szívesen továbbítunk, de ezek teljesítéséért felelősséget nem vállalunk.

Részvételi díj


         Az ártáblázatokban szereplő részvételi díjak a következők lehetnek:
         • Szállodák, panziók esetében a megadott ár személyenként (kétágyas szobában) és adott turnusra vonatkozik.
         • Nyaralóházak és apartmanok esetében ház-, illetve apartman ár van feltüntetve a megadott turnusra vonatkozóan, ennek térítése függetlenül az igénybevevők számától kötelező.
         • Az ettől eltérő árakat – pótágy igénybevétele, egyágyas felár, továbbá ha a maximálisan megadott férőhelyet kevesebben veszik igénybe stb. – az adott helyen külön feltüntetjük, vagy igény esetén tájékoztatjuk azokról.
         • A részvételi díj magába foglalja az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, a szervezési költséget és az ÁFÁ-t.
         • A meghirdetett szolgáltatások helyenként térítés ellenében vehetők igénybe. Igény esetén erről külön tájékoztatják Önt munkatársaink.
         • Az ünnepi időszakokban kiemelt árak jellemzőek a legtöbb szálláshelyen, erről külön tájékoztatóink adnak bővebb felvilágosítást.

SZÉP-kártyával történő fizetés esetén az alábbiakat kérjük figyelembe venni:


         – utazási irodában csak a szállás alszámlát lehet terhelni és csak utazási csomagok foglalása esetén
         – készpénz belőle vissza nem téríthető
         – a SZÉP-kártyán szereplő személynek az utazáskor mindenképp jelen kell lennie.

Fentiektől eltér a részvételi díj megállapítása:


         • Külföldi vendég foglalása esetén néhány szállodánál felár fizetendő. Ennek mértékéről irodánkban kapnak felvilágosítást.

Egyebek


         • Az idegenforgalmi adót annak mértékének eltérő volta miatt a helyszínen kell fizetni (18 éves kor felett), amennyiben esetenként a részvételi díj tartalmazza, azt külön közöljük.
         • Az üdülések időtartama esetenként változtatható, a megadott csomagárak irányadóként tekitendőek. Igény esetén lehetőség van a csomagáraktól eltérő időtartamú üdülések igénybe vételére. Ilyen esetekben munkatársaink adnak pontos információt az árakkal kapcsolatban.
         • Csoportos megkeresés esetén kívánság szerint, testreszabva szervezzük meg a programokat, rendezvényeket.